BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza porównawcza gmin funkcjonujących na obszarach wiejskich
Comparative Analysis of Municipalities Functioning in Rural Areas
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 49-66, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Gmina, Obszary wiejskie
Comparative analysis, District, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gminy funkcjonujące na obszarach wiejskich pełnią role regulacyjne wobec wszystkich przejawów życia społeczno-gospodarczego mieszkańców tych terenów. Mocą ustawy z 1990 r. gminy wyposażone zostały w instrumenty prawne, zmierzające do zapewnienia ładu publicznego, administracyjnego i przestrzennego. Podstawowym celem badań była analiza struktury ludności po względem cech demograficznych, grup ekonomicznych i poziomu zatrudnienia. Badaniami objęto wszystkie województwa i przeprowadzono je w latach 2002 i 2010 - to okres pomiędzy dwoma powszechnymi spisami rolnymi. Prze-prowadzając badania bazowano przede wszystkim na danych Głównego Urzędu Statystycznego.(fragment tekstu)

The article discusses the basic problems characterizing the rural areas, which are presented through the prism of municipalities. Comparative studies has been made be-tween voivodships and between agricultural censuses of the years 2002-2010. Among the 2.173 municipalities, 597 were urban - rural. Rural areas were inhabited by 15.1 million people, representing 39.2% of the total population of the country. In the period 2002-2010 recorded an increase the rural population of nearly half a million people. In comparative studies in the aspect of demography has been found the tendency to form larger municipalities (over 10 thousand. Residents) that were built mainly in the munic-ipalities of the urban-rural and suburban areas. Characteristics of the rural population according to economic groups shows that in production age were 63.1% of people, in pre - production age -21.5% and post-working age 15.4% of people.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Głosińska E., Poziom i warunki życia ludności na terenach wiejskich na przykładzie wsi Kowalów, UAM, Poznań 2010.
  2. Kaleta A., Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, Tom III, Ossolineum, Wrocław 1998.
  3. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania obszarów wiejskich, Prace Naukowe UE nr 166, Wrocław 2011.
  4. Mickiewicz B., Charakterystyka podstawowych funkcji gmin w układzie regionalnym, Szczecin 2012.
  5. Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
  6. Prus P., Wawrzyniak B.M., Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów rozwoju obszarów wiejskich, PSZW, Studia i Materiały, Bydgoszcz 2011.
  7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  8. Powszechny Spis Rolny, PSR 2002 i 2010, Główny Urząd Statystyczny, 2003, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu