BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prochorowicz Marlena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ funduszy unijnych na rozwój gmin województwa zachodniopomorskiego
Impact of the UE Funds on Development of West Pomeranian Communes
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 67-79, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Rozwój lokalny
EU funds, Local development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Finansowe środki z Unii Europejskiej na infrastrukturę i wsparcie przedsiębiorstw przyczyniają się do ożywienia aktywności inwestycyjnej. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego wiele osób zdobyło i zdobywa dodatkowe kwalifikacje, zakładają działalności gospodarcze, które wpływają na rozwój gospodarczy regionu. To właśnie te środki powinny być wykorzystane do budowania nowych miejsc pracy, ale chodzi tu głównie o trwałe miejsca pracy, bowiem wiele nowopowstałych firm kończy swoją działalność już po roku bycia na rynku. Na przykładzie gminy Chojna, położonej w województwie zachodniopomorskiego autorki przedstawiły inwestycje powstałe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wiele inwestycji przyczyniło się do poprawy rozwoju regionu, m.in. nastąpiło polepszenie kulturalnej współpracy transgranicznej, przystąpiono do rewitalizacji dworców kolejowych, powstały trasy rowerowe. Sfinansowano zakup autobusów szynowych dla Szczecina, dzięki czemu nastąpiła poprawa infrastruktury kolejowej. Województwo zachodniopomorskie należy do tych regionów, które wykorzystały także unijne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, na odtwarzanie potencjału produkcji leśnej, czy też odnowę i rozwój wsi.(fragment tekstu)

The funds of the European Union are financial means allocated and used to the purpose of supporting and the restructuring of economies of member states. Poland is receiving the European Social Fund, the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund. On the example of chosen communes of the West Pomeranian Voivodeship (Chojna, Suchań) authors described investments incurred thanks to funding partially from EU funds. Many investments contributed to the improvement in the development of the region, among others improving the cultural cross-border cooperation took place, they set about to the revitalization of railway stations, bicycle routes came into exist-ence. West Pomeranian Voivodeship belongs to those regions that have made use of the EU financial resources from the rural development programme for years 2007-2013, for the creation and development of micro-enterprises, into non-agricultural activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działania samorządowe w ramach Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - województwo zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin październik 2009.
 2. Sammel A., Prochorowicz M., Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", Szczecin 2013.
 3. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 4. Szuman M., Fundusze unijne od podstaw, przewodnik metodyczny (2007-2013), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2010.
 5. Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2009.
 6. Winiarski B., Winiarska F., Polityka regionalna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Wolska G., Łopacińska A., Kielek D., Infrastruktura turystyczna w ramach regionalne-go programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 2, Szczecin 2013.
 8. Zestawienie projektów w ramach Funduszy Europejskich 2007-2013 r. - gmina Chojna (Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych).
 9. www.chojna.pl/.
 10. www.wzp.pl/.
 11. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu