BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wielechowski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa
Impact of the Global Financial Crisis on the U.S. and Polish Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 152-163, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rolnictwo, Ceny żywności, Produkty rolne
Financial crisis, Agriculture, Food prices, Agricultural products
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym zamierzeniem artykułu było przedstawienie wpływu globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa. Pomimo występujących trudności sektory te wydają się być bardziej odporne na niekorzystne zjawiska finansowe aniżeli inne gałęzie obydwu gospodarek. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the research was to present the impact of global financial crisis on the condition of the U.S. and Polish agriculture. Despite many difficulties these sectors seem to be more resilient to the unfavorable financial phenomena than the other branches of both economies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Outlook 2009 - 2018. [2009]. OECD-FAO. [Tryb dostępu:] www.agri-outlook.org. [Data odczytu: lipiec 2009].
 2. Allen F., [2008]: Lessons from the crisis, University of Pennsylvania, European University Institute.
 3. Archiwalne kursy walut [2009]. [Tryb dostępu:]. www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. [Data odczytu: lipiec 2009].
 4. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp. [Data odczytu: lipiec 2009].
 5. Ceny produktów rolnych [2009]. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl/gus/5840_1336_PLK_HTML.htm. [Data odczytu: lipiec 2009].
 6. Ellinger P., Sherrick B. [2008]: Financial Markets in Agriculture. Illinois Farm Economics Update. [Tryb dostępu:] www.farmdoc.uiuc.edu/ifeu. [Data odczytu: lipiec 2009].
 7. Food Price Indices. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/. [Data odczytu: lipiec 2009].
 8. Foster J., Magdoff F., [2009]: The great financial crisis. Causes and consequences, Monthly Review Press, NewYork.
 9. Gawrychowski M. [2009]: Polska wieś nie musi obawiać się kryzysu. Gazeta prawna 15.06.2009.
 10. Harmonised unemployment rate by gender [2009]. [Tryb dostępu:]http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1& plugin=1. [Data odczytu: lipiec 2009].
 11. Henderson J., Awers M. [2009]: Recession Catches Rural America. [Tryb dostępu:] www.kansascityfed.org. [Data odczytu: lipiec 2009].
 12. Massot Marti A. [2009]: WPR w konteście kryzysu gospodarczego i finansowego, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej. [Tryb dostępu:] www.europarl.europa.eu. [Data odczytu: lipiec 2009]. [Data odczytu: lipiec 2009].
 13. Poczta W. [2009]: Funkcjonowanie rolnictwa w województwie lubuskim 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Debata Rolna 2009, Zielona Góra.
 14. Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year [2009]. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020. [Data odczytu: lipiec 2009].
 15. Rynek zbóż, czerwiec 2009. IERiGŻ- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 16. Sawicki M [2009]: Wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w Sejmie RP, 2009-06-26. [Tryb dostępu:] www.minrol.gov. [Data odczytu: lipiec 2009].
 17. Shane M., Liefert W., Morehart M., Peters M., Dillard J., Torgerson D., Edmondson W. [2009]: The 2008/2009 World Economic Crisis, What it Means for U.S. Agriculture. [Tryb dostępu:] www.ers.usda.gov. [Data odczytu: lipiec 2009].
 18. Winek D. [2008]: Wpływ kryzysu na gospodarkę i sektor rolny w Polsce - perspektywa roku 2009. [Tryb dostępu:] www.bgz.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].
 19. Wielechowski M. [2009]: Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle Globalnego Kryzysu Finansowego. Praca magisterska na WNE SGGW pod kierunkiem Marii Parlińskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu