BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ rozszerzenia UE na sytuację ekonomiczną gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec
Influence of the Polish Integration with the European Union onthe Economic Situation of Sheep Breeding Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 164-173, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Hodowla zwierząt, Mięso jagnięce
Arable farm, Animal husbandry, Lamb
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integracja Polski z Unią Europejską miała duży wpływ na sytuację w rolnictwie, w tym na produkcję owczarską. Zmianom uległy wysokość i formy wsparcia. W okresie kilku lat po integracji ceny jagniąt były na podobnym poziomie, zaś wzrosły znacznie ceny środków do produkcji, takich jak nawozy mineralne i środki ochrony. Opłacalność produkcji owczarskiej obniżyła się, co miało wpływ na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec. Przyszłość produkcji owczarskiej należy wiązać z wyższym poziomem wsparcia unijnego lub krajowego, a także z promocją mięsa jagnięcego na rynku krajowym. (abstrakt oryginalny)

Influence of the Polish integration with the European Union on the economic situation of sheep breeding farms is presented. The research data used in the article were taken from publications by GUS, IERiGŻ-PIB and directly from farms in the Podlasie region. The predominating product from sheep farming in XXI century is meat. Reducing production to meat has caused a drastic reduction of sheep population. Decreasing population of sheep and production of lamb meat have anegative influence on the economic situation sheep farms. The main factors that could improve it are the lamb meat price and payments of a subsidy for sheep breeding from the EU and domestic budget. The cost of fodder has a big influence on profitability. The costs of fertilizers and of the means of chemicals plant protection are included in the costs of own fodder production. A big influence could have a growth of consumption of lamb meat in Poland. For proper organization of internal market farmers must create producers' groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksander E. [1999]: Wełny na rynku głównych producentów. [W:] Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 2. Borys B. [2006]: Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. [W:] Technologie produkcji owczarskiej. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa.
 3. Dobrzyńska N., Jobda M., Lisowska A., Liro A., Szemplińska M. [2004]: Przewodnik po krajowym programie rolnośrodowiskowym. MRiRW, Warszawa.
 4. Hardt Ł. [2007]: Wartość dodana Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej. [W:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Błąd M., Klepacka-Kołodziejska D. (red.). IRWiR PAN i Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
 5. Hodowla i chów owiec. [2003]. R. Niżnikowski (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Hodowla owiec i kóz w Polsce w 2004 roku. [2005]. Polski Związek Owczarski, Warszawa.
 7. Klepacki B. [2005]: Prowadzenie efektywnych gospodarstw owczarskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. [W:] Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. Niżnikowski R. (red.). Twigger, Warszawa.
 8. Klepacki B., Rokicki T. [2005]: Produkcja owiec szansą zwiększenia dochodów dla gospodarstw rolnych. Wieś Jutra 11(87).
 9. Klepacki B., Rokicki T. [2006]: Produkcja owczarska jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 540.
 10. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [Tryb dostępu:] www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: 26.05.2009].
 11. Niżnikowski R. [2005]: Ochrona środowiska i pielęgnacja krajobrazu. [W:] Poradnik dla producentów jagniąt rzeźnych. Niżnikowski R. (red.). Twigger, Warszawa.
 12. Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26 czerwca 2003 r. z perspektywy Polski. [2003]. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA, Warszawa.
 13. Rokicki T. [2004]: Produkcja jagniąt szansą dla gospodarstw? Top Agrar Polska 7-8.
 14. Rokicki T. [2006A]: Owczarska polityka. Farmer 22.
 15. Rokicki T. [2006B]: Produkcja a handel zagraniczny mięsem jagnięcym w Polsce. Rzeźnik Polski 8/85.
 16. Rokicki T. [2008]: Produkcja owczarska jako szansa gospodarstw z przewagą trwałych użytków zielonych. Wieś Jutra 11(124).
 17. Weiss J, Paleta W., Strack K.E., Granz S. [2000]: Tierproduktion, 12 neubearbeitete Auflage. Parey Buchverlag, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu