BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefko Olga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Financial Support for the Agricultural Farms in Wielkopolska Province after the Polish Accession to the EU
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 174-181, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Gospodarstwa rolne
Financial support, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule ujęto zagadnienia dotyczące wsparcia finansowego gospodarstw rolnych woj. wielkopolskiego. Omówiono pomoc krajową i unijną, z uwzględnieniem takich programów jak SPOROL, PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The article is concentrated on problems connected with the financial support for agricultural farms in Wielkopolska province. Problems of the financial aid from the national and the EU public funds are discussed and some information about the SPO-ROL, PROW 2004-2006 and PROW 2007-2013 provided. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K. [1998]: Rolnictwo, wieś, państwo. PWRiL Warszawa.
  2. Fereniec J. [1999]: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.
  3. Pawlonka M., Trojanowska M. [2005]: WPR - wykorzystanie środków pomocowych. PWN, Warszawa.
  4. Stefko O. [2002]: Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w województwie wielkopolskim. [W:] Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. Akademia Rolnicza w Poznaniu KEGŻ, Poznań, ss.125-133.
  5. Stefko O. [2005]: Wykorzystanie kredytów preferencyjnych a zmiany w gospodarstwach produkujących warzywa pod osłonami w Wielkopolsce. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz, ss. 715-721.
  6. Stefko O. [2007A]: Kredyty branżowe jako źródło finansowania inwestycji na przykładzie woj. wielkopolskiego. [W:] Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, ss. 179-184.
  7. Stefko O. [2007B]: Kredyt preferencyjny źródłem finansowania wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów na przykładzie woj. wielkopolskiego. [W:] Biomasa dla elektroenergetyki i ciepłownictwa, szanse i problemy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, ss. 133-138.
  8. Stefko O. [2007C]: Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania zakupu ziemi na przykładzie województwa wielkopolskiego. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. IX, z.1, ss. 465-469.
  9. Stefko O. [2008]: Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania innowacji w agrobiznesie na przykładzie woj. wielkopolskiego. [W:] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. SGGW, Warszawa, ss. 195-206.
  10. Tomczak F. [2006]: Gospodarka rodzinna w rolnictwie; uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu