BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy
Impact Assessment of the Reform of EU Sugar Market Regulations on the Polish Sugar Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 8(23), s. 182-191, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Cukier, Wspólna Polityka Rolna, Rynek cukru, Przemysł cukrowniczy, Reformy rynkowe
Sugar, Common Agricultural Policy (CAP), Sugar market, Sugar industry, Market reforms
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem analizy była próba oceny wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w UE na sytuację w polskim cukrownictwie. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne dotyczące sektora cukrowniczego w zakresie wyników produkcyjno-finansowych, z uwzględnieniem ramowych uwarunkowań prawnych. Reforma WPR miała zarówno korzystny jak i negatywny wpływ na sytuację krajowego sektora przemysłu cukrowniczego. (abstrakt oryginalny)

An attempt is made of an assessment of the influence of sugar industry regulations in the EU on the Polish sugar industry. The analysis is based on statistical data concerning production and financial results as well as the legal framework concerning the sugar sector. The CAP reform has had both positive and negative influence on the situation in the Polish sugar industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chudoba L.[2004]: Wpływ systemu regulacji rynku cukru na przemysł cukrowniczy w Polsce i 15 krajach UE. Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 500. IERiGZ-PIB, Warszawa.
  2. Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską. [2008]. Szczepaniak I. (red.). Raport nr 99. Seria Program Wieloletni 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Rynek cukru. Stan i perspektywy 25-34. [2004 i nast.] IERIGZ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  4. Szajner P. [2006]: Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży cukrowniczej w Polsce [W:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-spożywczego. Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. [2006]. Urban R. (red.). Raport nr45. Seria Program Wieloletni 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Urban R. [2004]: Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988-2003. Studia i Monografie, nr 121. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową. [2008]. Urban R. [red.]. Raport nr 90. Seria Program Wieloletni 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu