BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Aurelia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Prawnoautorska ochrona programów komputerowych - regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Copyright protection of computer programs - Polish regulation and its European Union model in light of judgments of the Court of Justice
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 105-119
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Programy komputerowe, Ochrona programów komputerowych
Copyright law, Computer programs, Protection of computer programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Programy komputerowe zostały po raz pierwszy wymienione jako przedmiot prawa autorskiego w 1980 r. w Stanach Zjednoczonych. W znowelizowanym wówczas federalnym prawie autorskim został wymieniony "program komputerowy", który zdefiniowano jako zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse the main aspects of copyright protection of computer programs. First the authoress presents the legal and economic circumstances of this model of computer programs protection, which led to the adoption of Directive 91/250/EEC (now in its consolidated version contained in Directive 2009/24/EC). Next she analyses the provisions of the Polish copyright law, pointing out that the primary version of Polish copyright law of 1994 was based on the provisions of the above mentioned EEC Directive. Hence Polish copyright law regards a computer program as work defined in relevant provisions of copyright law. Consequently, special focus in the paper is put of the subject and the scope of copyright protection. Further in the paper, the economic rights to a computer program are characterised, followed by subsequent restrictions of these rights, and decompilation in particular. The overall analysis includes legal interpretation of the provisions of Directive 91/250/EEC (or Directive 2009/24/EC of the CJEU in the following judgments: C-393/09 - Bezpečnostni softwarová asociace, C-406/10 SAS - Institute Inc. and C-128/11 - UsedSoft GmbH.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barta, J. (red.), Czajkowska-Dąbrowska, M., Ćwiąkalski, Z., Markiewicz, R. (red.), Traple, E. (2011), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa.
  2. Barta, J., Markiewicz, R. (2013), Prawo autorskie, Warszawa.
  3. Nowicka, A. (1995), Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa.
  4. Nowicka, A. (2013), Podmiot prawa autorskiego, w: System prawa autorskiego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 3, Warszawa.
  5. Sołtysiński, S. (1990), Ochrona prawna programów komputerowych, w: Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu