BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Jacek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Dąbrowska Wioleta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Weryfikacja kontrahentów jako sposób ograniczania ryzyka transakcyjnego w handlu zagranicznym
Verification of Contracting Parties as a Way of Reducing the Risk in International Trade Transactions
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 19-27, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Ryzyko handlowe, Transakcje handlowe, Kontrahent
Foreign trade, Trade risk, Commercial transaction, Contractor
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ocena wiarygodności i wypłacalności partnera biznesowego w transakcjach handlu zagranicznego jest jednym z najważniejszych elementów decydujących o powodzeniu transakcji, w tym wywiązaniu się stron z postanowień zawartych w kontrakcie i otrzymaniu zapłaty. Związane to jest z występowaniem ryzyka transakcyjnego, w tym m.in. zagrożenia niedotrzymania postanowień umowy ze strony zamawiającego (np. odmowa zapłaty), pomimo należytego wykonania zlecenia. Dochodzenie roszczeń na drodze sądownej i windykacja należności jest procesem długotrwałym i kosztownym, a przede wszystkim destabilizującym działalność przedsiębiorstwa i zakłócającym jego finansom. Ograniczeniu ryzyka transakcyjnego sprzyja wzrost liczby pomyślnie przeprowadzonych transakcji pomiędzy tymi samymi kontrahentami, którzy przez to nabierają względem siebie coraz większego zaufania. Jednakże budowanie zaufania jest procesem czasochłonnym, zaś z drugiej strony oczekiwania względem realizacji zamówień, czy też dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia, silna konkurencja wymuszają na przedsiębiorcach działanie pod presją czasu i podejmowanie szybkich decyzji obciążonych wysokim ryzykiem. Niezbędne zatem jest wykorzystanie innych źródeł dostępu do rzetelnej i obiektywnej informacji na temat wiarygodności i wypłacalności kontrahenta, które jednocześnie wpływają na usprawnienie współpracy pomiędzy podmiotami. (fragment tekstu)

An intensified process of internationalization of businesses of national enterprises in connection with opening of economies of other countries to an international cooperation emphasizes the importance of a contracting party who is mainly responsible for the success of transactions. The activity of enterprises on the global market is accompanied by a multi-dimensional risk of a diverse character and intensification. This article describes one of the elements connected with a transaction risk in a foreign trade, namely delays in payments on the side of foreign purchasers. For this purpose results of a research carried out in June 2014 were used. The research was performed by Atradius Credit Insurance N.V. Joint Stock Comapny, under the name Payment Practices Barometer, International Survey of B2B Payment Behaviour. The article specifies main reasons of occurring of outstanding settlements and practices of Polish entrepreneurs aiming at reducing the risk of a non-payment, as well as actions taken when payments are delayed. Consequences of defaults in payments substantially endanger the activity of enterprises, they cause a deterioration of a financial liquidity, sometimes they even become the reason of enterprise's bankruptcy. Therefore, it is necessary to obtain accurate and objective information allowing to assess a contracting party's credibility and solvency. The only solution is to take up cooperation with specialized domestic and foreign institutions rendering such services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A., Bień W., Słownik finansów, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 3. Grzywacz J., Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą, Wyd. Difin, Warszawa 2003r.
 4. Malhotra D., Murnighan J.K., The Effects of Contracts on Interpersonal Trust, "Administrative Science Quarterly" 2002, No. 3. Cyt. za: L. Canning, S. Hanmer-Lloyd, Trust in Buyer-Seller Relationships. The Challenge of Environmental (Green) Adaptation, "European Journal of Marketing" 2007, Nr. 9/10.
 5. Newell S.J., Goldsmith R.E., The Development of a Scale to MeasurePerceived Corporate Credibility, "Journal of Business Research" 2001, Nr. 52.
 6. https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu z dnia 22.IX.2014 r.
 7. https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx z dnia 22.IX.2014 r.
 8. http://m.onet.pl/biznes/branze/handel-i-uslugi,sd6q5 z dnia 22.IX.2014 r.
 9. http://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-z-powodu-opoznien-platnosci-polskie-firmy-traca-4-proc-obrotow-3091773.html z dnia 25.IX.2014 r.
 10. http://global.atradius.com/images/stories/Publications/payment_pratices/Round13/ppb14_ee_june_2014_final.pdf z dnia 24.IX.2014 r.
 11. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/168033jak_sprawdzic_wiarygodnosc_zagranicznego_kontraheta.html z dn. 23.IX.2014 r.
 12. http://biznes.nf.pl/eksporterzy-potrzebuja-wiarygodnych-kontrahentow,48518,144 z dnia 23.IX.2014 r.
 13. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).
 14. Barometr Praktyk Płatniczych, Atradius Peyment Practices Barometer, International survey of B2B payment behaviour, czerwiec 2014r.
 15. Badanie Bibby MSP Index, kwiecień 2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu