BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubóstwo obszarów wiejskich w Polsce
Poverty of Rural Areas In Poland
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 373-384, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Obszary wiejskie
Poverty, Rural areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych celów strategii Europa 2020 jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, co oznacza wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Zrealizowanie tego celu ma być osiągnięte m.in. poprzez zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ogromne zróżnicowanie terytorialne między państwami członkowskimi, ale również wewnątrz państw członkowskich wymaga, aby wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej rozpatrywać nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale również w podziale na tereny wiejskie i miejskie.(fragment tekstu)

The article presents the level of poverty of rural areas in Poland. This phenomenon means the existence of a possible disadvantage of the rural context in comparison with the urban one. This paper investigates: demography, remoteness, education and labour market in rural areas. The analysis shows that two aspects emerge as the major problems of rural areas: education and remoteness. Limited transport infrastructure is still a problem in rural regions, increasing the distance from markets and, more generally, social isolation of some social groups. I Poland an important digital gap in rural areas is observed. The problem of low educational attainments is particularly relevant for rural areas. The share of adults with low educational levels is higher in rural areas than in urban regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne" Włocławek 2005, t. XIX. z. 3. Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia.
  2. Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi - raport roczny 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
  3. Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
  4. Malizia E.E., Feser E.J., Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, Rutgers, New Jersey 1999.
  5. Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2013.
  6. Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2011.
  7. Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final study report, European Commission, European Communities 2008.
  8. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2008.
  9. Rocznik demograficzny Polski 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  10. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu