BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Szczepan (University of Warmia and Mazury in Olsztyn; National Research Institute in Warsaw), Hamulczuk Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW; National Research Institute in Warsaw)
Tytuł
Measuring Price Risk in Commodity Markets
Mierzenie ryzyka cenowego na rynkach towarowych
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2010, nr 5 (2), s. 380-394, rys., tab., bibliogr. s. 394
Słowa kluczowe
Ryzyko cenowe, Metody pomiarowe, Rynki towarowe, Zboża
Price risk, Measuring methods, Commodity markets, Corn
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono koncepcje niepewności i ryzyka cenowego, jak również statystyczne metody przydatne w jego mierzeniu. Scharakteryzowano cztery główne podejścia i związane z nimi metody pomiaru ryzyka cenowego na rynkach towarowych oraz zilustrowano ich potencjalne zastosowanie na przykładzie rynku pszenicy w Polsce. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że przewidywalne i nieprzewidywalne komponenty szeregów czasowych cen powinny być rozróżniane, aby właściwie ocenić ekspozycję na ryzyko cenowe. Pewne, zauważalne w analizowanym okresie, zmiany w zmienności cen pszenicy wskazują, że po akcesji do UE wzrosła ekspozycja na ryzyko cenowe na polskim rynku pszenicy. (abstrakt oryginalny)

In the article concepts of price uncertainty and risk as well as econometric methods useful in measuring this type of risk are briefly discussed. Four the most frequently used approaches and related methods of measuring price risk in commodity markets were characterized and their potential application was empirically illustrated on the example of wheat market in Poland. Results of the analysis carried out showed that predictable and unpredictable components of the price series should be distinguished to properly evaluate real risk exposure. Some noticeable changes in the volatility of the wheat prices over the analyzed period indicate that exposure to the price risk in Polish wheat market after accession to the EU has increased. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander C. 1996. Risk Management and Analysis. John Wiley&Sons, London.
 2. Andersen T.G., Bollerslev T., Diebold F.X. 2005. Parametric and Nonparametric Volatility Measurement. In: Handbook of Financial Econometrics. Eds. L.P. Hansen, Y. Ait-Sahalia. Amsterdam: North-Holland.
 3. Bollersev T. 1986. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31: pp. 307-327.
 4. Borkowski B., Krawiec M. 2009. Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. In: Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne. Eds. M. Hamulczuk, S. Stańko. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. Box G.E.P., Jenkins G.M. 1983. Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa.
 6. Dehn J. 2000. Commodity Price Uncertainty in Developing Countries. Centre for the Study of African Economies, Working Paper WPS/2000-10.
 7. Engle R. 1982. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica, 50.
 8. Ferris J.N. 2005. Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press, pp. 48-49.
 9. Figiel S., Hamulczuk M. 2008. Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE. In: Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych. Eds. A. Kowalski, M. Wigier. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Findley D.F., Monsell B.C., Bell W.R., Otto M.C., Chen B.C. 1998. New Capabilities and Methods of the X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program. U.S. Bureau of the Census.
 11. HAUG E.G. 2007. Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, New York.
 12. Holton G.A. 2004. Defining Risk. Financial Analyst Journal, 60(6): 19-25, CFA Institute.
 13. Knight F.H. 1921. Risk, Uncertainty, and Profit. Hart, Schaffner and Marx, New York.
 14. Moledina A.A., Roe T.L., Shane M. 2003. Measurement of Commodity Price Volatility and the Welfare Consequences of Eliminating Volatility. Working Paper, USDA/ERS and the Economic Development Center, University of Minnesota.
 15. Moschini G., Hennessy D.A. 2001. Uncertainty, Risk Aversion, and Risk Management for Agricultural Producers. In: Handbook of Agricultural Economics. Eds. B. Gardner, G. Rausser. Volume 1, Elsevier Science B.v, pp. 88-153.
 16. Zieliński Z. 2002. Analiza wybranych koncepcji modelowania dynamicznego w ekonometrii. Pisma wybrane. Wydawnictwo UMK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu