BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorowska Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Sposoby finansowania grupy MSP a cykl życia organizacji na rynku
Methods of Financing of SMEs and the Life Cycle of the Organization in the Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 89-97, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cykl życia organizacji, Finansowanie small businessu, Źródła finansowania
Small business, Organisational life cycle, Small business financing, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rola jaką odgrywają podmioty małe i średnie w rozwoju gospodarki wydaje się być oczywista. Jest to zagadnienie, które staje się częstym przedmiotem dyskusji pomiędzy teoretykami ekonomii, ale również na gruncie praktyki gospodarczej. Dowiedziono, że podmioty te biorą czynny udział w redukowaniu problemu długotrwałego i nadmiernego bezrobocia. Szczególną grupą, którą można wyodrębnić w tym obszarze, stanowiąca przedmiot niniejszej analizy są firmy nowopowstałe zmagające się z szeroką paletą różnorodnych trudności, w tym również dostęp do efektywnego źródła finansowania. (fragment tekstu)

Very often, touched on the issue on the basis of economic theory and practice is the legitimacy of the business MSP and the role they play in the economy. Much attention is paid to the sources of supply of the capital of the group of companies, and in fact the problems experienced in this matter. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EUROSTAT, Innovation Union Scoreboard 2013
 2. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Tom II, Wydawnictwo przeznaczone do bezpłatnego rozpowszechniania, Warszawa 2006
 3. GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012, Warszawa 2014
 4. Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 5. Lis A., Innowacja w przedsiębiorstwach - Klub innowacyjnych przedsiębiorstw. Dostępne źródła finansowania działalności innowacyjnej w firmach
 6. Matusiak K.B. [red.], Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
 7. PARP, Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Informator dla nowopowstałych firm, 2011
 8. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Warszawa 2013
 9. Polskie Obserwatorium Gospodarcze, Raport Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Gdańsk 2013
 10. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje Private Equity/Venture Capital, KeyText, Warszawa 2004
 11. Wyżnikiewicz B., Polskie MSP na drodze do nowoczesności, Lewiatan 2013
 12. Zelek A. [red.] Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach 2009-2012 - raport z badań screeningowych, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu