BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nagraba Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie wartością klienta na rynku usług medycznych w Polsce
The Customer Lifetime Value Management Concerning Medical Services in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 115-127, wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Słowa kluczowe
Wartość klienta, Zarządzanie wartością, Rynek usług medycznych
Customer value, Value management, Medical services market
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy skoncentrowano się na przedstawieniu przesłanek zarządzania wartością klienta oraz podejścia do zarządzania wartością klienta na rynku usług medycznych w Polsce. Ze względu na zwięzłość wywodu kwestie teoretyczne zostały w głównie zasygnalizowane, a ich szersze poznanie dostępne jest w prezentowanej w bibliografii literaturze. (fragment tekstu)

The Customer Lifetime Value is crucial in every kind of economic activity as the customer is the good that brings profits to the companies. This is the main reason why entrepreneurs and managers should always think how to satisfy needs of its clients. One of markets, on which the customer value should be thoroughly analyzed is medicine. The article presents the theoretical basis of customer lifetime value management and tries to explain how it is being introduced on medical services market in Poland. As the health care in Poland seems to be on initial stage there is a lot of space for new, private medical centers to be set up. Majority of institution operates basing on contracts with National Health Fund (NFZ) and there are fully dependent from the amounts of money granted by the institution. It is renegotiated after certain period and there is always the risk of not winning it again. Unfortunately due to weaknesses of public health care system in Poland, many customers are disappointed with its quality and management form. In these conditions the private medicine services are improving. Unfortunately there is no possibility in choosing the form of health insurance (all are paying contribution to National Health Fund). In this case there is a hope for development of a competitive market, which would be certainly supported by private insurance. The article is an introduction to deeper considerations regarding medicine in Poland and the effectiveness of managing medical centers (especially hospitals). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott Ch., Business Model Innovation: Creating Value in Times of Change, working paper, czerwiec 2010, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0870-E.pdf, [2012.09.20].
 2. Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Competing Through Business Models, IESE working paper, listopad 2007, http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0713-E.pdf [2012.09.20];
 3. Doligalski T., Budowa wartości klienta z wykorzystaniem internetu; w: Zarządzanie wartością klienta, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2009.
 4. Doligalski T., Charakterystyka koncepcji zarządzania wartością klienta, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red. nauk.) Teoria i praktyka zarządzania wartością klienta, Poltext, Warszawa 2012
 5. Doligalski T., Sposoby pozyskiwania klientów i rozwój relacji z klientami, [w:] Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, red. nauk. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Oficyna wydawnicza SGH, 2011.
 6. Doligalski T., Wartość a rentowność klienta; w: Zarządzanie wartością klienta, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, Doligalski T., Poltext, Warszawa 2009.
 7. Doligalski T., Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, E-mentor nr 1 (38)/2011.
 8. Paszkowska M., Finansowanie świadczeniodawców rynku usług medycznych w Polsce, eFinanse, finansowy kwartalnik internetowy, http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/66.pdf [22.09.2012]
 9. Sikorska K., Rozwija się rynek usług medycznych w Polsce, eGospodarka.pl http://www.egospodarka.pl/68708,Rozwija-sie-rynek-uslug-medycznych-w-Polsce,1,39,1.html, [21.09.2012]
 10. Steawart A., Czy satysfakcja klienta to tylko spełnienie jego oczekiwań?, Studia i materiały Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2/2005 (2)
 11. Tomczyk P., Wartość klienta. Od definicji do formuły, wpis na blogu Instytutu Zarządzania Wartością SGH, 2012.06.16, http://www.valuecomesfirst.pl/wartosc-klienta/20.09.2012r.
 12. Art. 33. ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu