BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klafkowska-Waśniowska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozpowszechnianie utworów a autorskie prawa majątkowe jako przedmiot harmonizacji w prawie Unii Europejskiej
Public communication of works and the harmonization of author's economic rights in the Europe an Union law
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 139-153
Słowa kluczowe
Prawa majątkowe, Prawo autorskie, Społeczeństwo informacyjne
Property rights, Copyright law, Information society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne spojrzenie na zmiany, jakie zachodziły w zakresie prawa do rozpowszechniania utworów od momentu uchwalenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji, a także dorobku orzecznictwa. Rozważania zawężono do istotnego aktualnie problemu, jakim jest uznanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS , Trybunał), że harmonizacja w zakresie prawa do publicznego udostępniania utworu ma charakter maksymalny. Konsekwencją takiej wykładni jest ograniczenie swobody do wprowadzania w prawie krajowym rozwiązań odmiennych od standardu unijnego, a w szczególności przyznawania twórcom dalej idącej ochrony, niż wynika to z prawa Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present and analyse the key questions concerning the scope of the right to communicate the works to the public under Polish law. The provisions of the Polish Act on Copyright and Related Rights concerning the public communication right has changed in the last two decades due to the implementation of the European Union law. Furthermore, it follows from the recent ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) that the public communication right is fully harmonised in Article 3.1 of the Information Society Directive. Therefore, the interpretation of the scope of the public communication right in the CJEU's judgments is crucial for the correct application of the provisions of Polish law. The article commences with presentation of the development of the provisions of Polish Act on Copyright and Related Rights, then the most important rulings of the CJEU are discussed with the emphasis on the meaning of 'the public' and the level of harmonisation. Against this background the specific Polish provisions on the communication of broadcasts to the public are presented and the compliance with the EU law is questioned. In the last part the approach to the placing hyperlinks as an act constituting the public communications of works is compared in the CJEU's ruling and the approach by Polish court.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2005), Glosa do wyroku SN z 18.11.2004r. V CK 243/04, OSP nr 11, poz. 129: 584-587.
 2. Derclaye, E. (red.), (2009), Research Handbook on the Future of EU Copyright, Edward Elgar.
 3. Hugenholtz, B., van Eechoud, M., van Gompel, S., Guibault, L., Helberger, N., Rossini, M., Steijger, L., Dufft, N., Bohn, P. (2006), The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy, University of Amsterdam, Netherlands.
 4. Leistner, M. (2001), The German Federal Supreme Court's Judgement on Google's Image Search - A Topica Example of the "Limitations" of the European Approach to Exceptions and Limitations, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 42(4): 417-442.
 5. Maletić, I. (2013), The Law and Policy of Harmonisation in Europe's Internal Market, Cheltenham.
 6. Moruń, K. (2007), Odpowiedzialność prawna za odesłania w Internecie, Przegląd Prawa Handlowego 13: 40-45.
 7. Pihlajarinne, T. (2012), Setting the limits for the Implied License in Copyright and Linking Discourse - the European Perspective, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 43(6): 700-710.
 8. Reinbothe, J., von Lewinski, S. (1993), The EC Directive on rental and lending rights and on piracy, London.
 9. Szpringer, W. (2005), Linking i framing - czy nowe wyzwanie dla prawa Internetu?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4: 28-31.
 10. Traple, E., (2013), Prawo komunikowania dzieła publiczności bezpośrednio i za pomocą różnych środków technicznych, w: System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa.
 11. Wójcik, A. (2014), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ACa 524/13, Forum Prawnicze 3(23): 46-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu