BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzikowska Ludmiła (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)
Tytuł
Tendencje rozwojowe chowu bydła mlecznego w aspekcie opłacalności produkcji mleka
Development Trends in Dairy Farming in Terms of Milk Production Profitability
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 21, s. 183-191, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy gospodarki europejskiej
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Rentowność
Milk production, Profitability
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Powiat płocki
Abstrakt
Celem pracy jest określenie szans rozwoju produkcji mleka w regionie płockim. (fragment tekstu)

In Poland dairy farming has become more concentrated for the last 10 years. However the extent of fragmentation is still higher than in Western European countries. Only farms with more then 35 cows and with an average milk production of at least 6000 l/year will retain potential for growth and market competitiveness. In the Płock region there are still usused opportunities for the growth of dairy production if the scale of production is increased. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim. PSR 2010. GUS 2010 Warszawa.
  2. Kalkulacje rolnicze MODR Warszawa.
  3. Wilkin J., Nurzyńska I., Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Wyd. Scholar, Warszawa 2013.
  4. Zientara W., Adamski W., Grodzki H., Polskie gospodarstwa rolne z chowem bydła na tle wybranych krajów, IERiGŻ PIB Nr 86 Warszawa 2013.
  5. Zientara W., Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce. Dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, T. 99 z.1, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu