BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meszelis Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych w makroregionie północno - zachodnim Polski
Farms Development Directions In the Region of North-Western Poland
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 315-329, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Region
Arable farm, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiodącą funkcją obszarów wiejskich pozostaje nadal rolnictwo, które zarazem jest głównym dysponentem środowiska naturalnego, przy czym jest ono powiązane z wieloma gałęziami je obsługującymi. Z tego też powodu zmiana charakteru działalności z rolniczej na nierolniczą jest niezwykle trudna i wiąże się także ze zmianami w całym otoczeniu rolnictwa. Trudno tu mówić o zmianach gwałtownych, a raczej o łagodnym przebranżowieniu, gdyż zbyt nagła i radykalna zmiana mogłaby spowodować upadek wielu branż przemysłu np. produkcji nawozów sztucznych, mieszanek paszowych, urządzeń rolniczych, pestycydów. Zmiany te jednak są niezbędne i nieuniknione. Nadprodukcja żywności powoduje spadek cen i brak zbytu, a to z kolei wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną ludności wiejskiej. Krakowiak-Bal zwraca uwagę, że z tego powodu zasadne jest szukanie innych rozwiązań.(fragment tekstu)

Ever since Poland joined the UE, Polish agriculture has been facing new challenges. Spatial area changes are a consequence of agriculture transformation process. It is especially considerable on the rural areas where there are a huge supply of agricultural land and valuable flora and fauna as well. There are two basic questions: is it possible to develop on the Nature 2000 areas, and what kind of nonagricultural activity has popular appeal. The paper focus on the farms development directions in the region of north-western Poland based on results of questionnaire researches.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hunek T., Rowiński J., Sektor rolny Polski w procesie integracji z Unią Europejską. [w:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE: Cz. VI, FAPA, Warszawa 2000.
  2. Kapusta F., Zmienność miejsca i roli gospodarstw indywidualnych w rolnictwie polskim, [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, red. J.P. Kluczek, Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, seria B, nr 57, Bydgoszcz 2005.
  3. Krakowiak-Bal A., Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolniczych na tle gospodarstw z krajów UE, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2009, nr 2009/5.
  4. Manteuffel Szoege H., Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 2007.
  5. Niewęgłowska G., Program rolnośrodowiskowy dla polskiego rolnictwa i szanse jego realizacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3, Warszawa 2001.
  6. Woś A., Strategie transformacji rolnictwa. Zasięg realnych wyborów, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu