BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Wierzbicka Wioletta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Some Macroeconomic Effects of the System Transformation in the Polish Economy between 1990-2007
Niektóre makroekonomiczne efekty transformacji systemowej w polskiej gospodarce w latach 1990-2007
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 5-13, rys., tab., bibliogr. s. 13
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przekształcenia systemowe, Wzrost gospodarczy, Inflacja
Unemployment, Systemic transformation, Economic growth, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest ocena procesów transformacji systemowej, czyli równolegle postępujących przemian rynkowych oraz integracji europejskiej. Obydwa te uwarunkowania wywierają najbardziej znaczący wpływ na gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej od roku 1990. Podstawą tej oceny była analiza kształtowania się makroekonomicznych wskaźników charakteryzujących poziom i tempo wzrostu PKB oraz inflację i bezrobocie w latach 1990-2007. Stwierdzono, że polska gospodarka rozwijała się w tym okresie szybciej od przeciętnego poziomu w 15 krajach tzw. dawnej UE. Wśród nowych członków UE (licząc od 1 maja 2004 r.) należymy do najwolniej rozwijających się, o najwyższym bezrobociu, ale też o stosunkowo niskiej inflacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to evaluate system transformation processes, i.e. market changes and European integration occurring in parallel. Both of these conditions have been the most significant influences on the economy of the countries of Central and Eastern Europe since 1990. The basis for this evaluation was an analysis of the changes in macroeconomic indicators specifying the level and the rate of GDP increase, inflation and unemployment in 1990-2007. It was established that the Polish economy developed faster in this period in comparison to the average level of 15 existing EU member states. Among the new members of the European Union (since 1 May 2004), Poland is one the most slowly developing states - with the highest unemployment rate, but also with relatively low inflation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. 1997. Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bałtowski M., Miszewski M. 2006. Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Heller J., Kawiecka W., Kotliński K., Warżała R. 2005. Makroekonomiczne aspekty procesów przekształceń własnościowych. In: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. Ministry of the State Treasury, Warszawa.
 4. Heller J. 2003. Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-- Olsztyn.
 5. Kaliński J., Landau Z. 1999. Gospodarka Polski w XX wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Polska - Podstawowe tendencje (wskaźniki makroekonomiczne). Central Statistical Office, Warszawa.
 7. Rapacki R. 2001. Economic performance 1989-1999 and prospects for the future. In: Poland into the New Millennium. Wydawnictwo Edward Elgor, Cheltenham.
 8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2007. Central Statistical Office, Warszawa.
 9. Statistical Yearbooks of the Republic of Poland of 1990, 1995, 1999, 2004. Central Statistical Office, Warszawa.
 10. Stopa bezrobocia w latach 1990-2007 (bezrobocie rejestrowane). Central Statistical Office, Warszawa.
 11. W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2004. CASE and UNDP.
 12. Eurostat statistical data as of 1 July 2008:
 13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid = 1996.39140985&_dad = portal&_schema = P0RTAL&screen = detailref&language = en&product = STRIND-EC0BAC&root = STRIND-EC0BAC/ecobac/eb012
 14. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid = 1996.39140985&_dad = portal&_schema = P0RTAL&screen=detailref&language=en&product=Yearlies_new_economy&root=Yearlies_ new- economy/B/B1/B11/daa10000.
 15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid = 1996.39140985&_dad = portal&_schema = P0RTAL&screen = detailref&language = en&product = STRIND-EMPL0I&root = STRIND- EMPLOI/emploi/em071.
 16. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid = 1996.39140985&_dad = portal&-schema = P0RTAL&screen = detailref&language = en&product = STRIND-EC0BAC&root = STRIND-ECOBAC/ecobac/eb040.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu