BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Szczebiot-Knoblauch Lucyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Piłat Katarzyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Migration Decisions by Graduates from Higher Secondary Schools in Olsztyn During the Years 2007-2008
Decyzje migracyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie w latach 2007-2008
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 14-25, rys., tab., bibliogr. s. 25
Słowa kluczowe
Migracja, Szkolnictwo średnie, Emigracja zarobkowa, Zatrudnienie absolwentów
Migration, Secondary education, Economic emigration, Employment of graduates
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Olsztyn
Olsztyn
Abstrakt
Dominującą formą współczesnych przepływów ludności są migracje zarobkowe związane z podejmowaniem zatrudnienia za granicą, dlatego głównym założeniem pracy było zbadanie skali mobilności międzynarodowej młodzieży na podstawie decyzji migracyjnych przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie. Celem było określenie przyczyn migracji danej grupy oraz przewidywanego okresu pozostawania poza granicami Polski. Określono również miejsca docelowej migracji przyszłych absolwentów oraz cele tych wyjazdów. (abstrakt oryginalny)

The dominating form of modern population flows are economic migrations connected with the jobs found abroad. Therefore, the main assumption of this paper was to examine the extent of the international mobility youth on the basis of migration decisions made by future graduates of the higher secondary schools in Olsztyn. The most important objectives consisted in determining the reasons for migration of a given group and the expected time of their stay abroad. Moreover, the paper indicates the ultimate places of migration of future graduates as well as the purposes of such departures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Giermanowska E. 2006. Młodzież w poszukiwaniu zatrudnienia. Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
  2. Kisiel R., Szczebiot-Knoblauch L. 2008. Skłonność do emigracji absolwentów szkół wyższych na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2007-2008. Wyd. AE, Katowice.
  3. Kryńska E. 2001. Dylematy polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa.
  4. Mlonek K. 2006. Młodzież na rynku pracy w Polsce w świetle badań. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
  5. Okólski M., Grabowska-Lusińska I. 2008. Najnowsza emigracja z Polski - raport OBM. Biuletyn Migracyjny, 16: 1-8.
  6. Owen D., Fihel A., Green A. 2007 Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii. Biuletyn Migracyjny, 12: 2-4.
  7. Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R. 2007. Na podbój Ameryki. Gazeta Olsztyńska z 5.12.2007.
  8. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski. 2007. Departament Analiz i Prognoz. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu