BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Koszyk-Białobrzeska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
The Role of Crossborder Cooperation in Socioeconomic Development Based on the Example of Euroregions Niemen and Pomerania
Rola współpracy transgranicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym na przykładzie euroregionów Niemen i Pomerania
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 49-60, rys., tab., bibliogr. s. 60
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Euroregiony, Instrumenty finansowe
International cooperation, Euroregions, Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Euroregion Niemen, Euroregion Pomerania
Euroregion Niemen, Euroregion Pomerania
Abstrakt
W artykule przedstawiono zakres dotychczasowej współpracy transgranicznej w euroregionach Pomerania i Niemen. Szczególną uwagę zwrócono na porównanie działalności euroregionów, wskazanie różnic i podobieństw w ich strukturze, celach oraz realizowanych działaniach. Ponadto wskazano na gospodarcze, formalnoprawne i finansowe ograniczenia współpracy transgranicznej oraz na czynniki wpływające na jej rozwój. W pracy przedstawiono także stopień wykorzystania funduszy unijnych w ramach realizacji celów współpracy euroregionalnej. Badania przeprowadzono w okresie kwiecień-listopad 2007 r. W analizowanym czasie priorytetowym zadaniem władz gminy okazało się przygotowanie do absorpcji funduszy unijnych, które miało być antidotum na ograniczenia finansowe stwarzające największe trudności w zacieśnianiu współpracy transgranicznej. Otrzymane środki unijne przeznaczono głównie na rozwój infrastruktury i turystyki, wymianę kulturalną i młodzieży oraz inwestycje gospodarcze. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the scope of current crossborder cooperation within euroregions Pomerania and Niemen. The particular attention was paid to comparison of activities of those euroregions, indication of differences and similarities in their structures, goals and activities undertaken. Additionally, economic, financial and formal-legal constraints to crossborder cooperation and factors influencing its development were discussed. The paper also presents the level of use of the European Union funds within the frameworks of implemented goals of cooperation within euroregions. Studies were carried out during the period of April- November 2007. During the analyzed period preparation for absorption of European Union funds, which was to be the antidote for financial limitations posing the major obstacle in tightening crossborder cooperation proved to be the priority for the municipal authorities. The European Union funds received were allocated mainly to development of infrastructure and tourism, cultural and youth exchange and business investment projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gminy przygraniczne. 1997. Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra.
  2. Euroregiony na granicach Polski 2003. 2004. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Euroregiony na granicach Polski 2007. 2007. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R. 2008. Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregionu Bałtyk. UWM, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu