BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kępiński Marian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Collective copyright management in light of Directive 2014/26/EU of the European Parliament and the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 227-236
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Licencje, Kultura
Copyright law, Licences, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zbiorowy zarząd dziełami muzycznymi udostępnianymi online w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej znajduje się w kręgu zainteresowań organów Unii co najmniej od 2004 r. Inicjatywę w tej kwestii wyzwoliła rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 stycznia 2004 r. w sprawie wspólnotowych ram dla organizacji zbiorowego zarządzania w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. W rezolucji tej Parlament wskazuje na rozwój technik cyfrowych rozpowszechniania utworów i konieczność dostosowania reguł zbiorowego zarządu do tych technik. Techniki te wymagają z kolei wypracowania metod dostępu do dzieł w skali światowej, a co najmniej licencji obejmujących teren całej UE. (fragment tekstu)

The paper deals with a recent EU directive regulating activities of collecting societies on the one hand, and granting multiterritorial online licences to musical works on the other hand. First, the 10-year long preparatory process is presented, followed by a discussion of the resulting directive. It is concluded that the definition of collective societies provided in the directive is not contrary to the provisions of Polish copyright law. Further in the paper, the relationships between collecting societies, their members, licensees and other collective management organisations are presented. It is also pointed out that collecting societies are obliged to secure equal treatment of all persons they represent as well as the licensees, and to maintain a transparent finance policy. They are also recommended to subject collective management disputes to arbitration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski, M. (2015), w: Flisak, D. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex, Warszawa: 1270-1273.
  2. Kępiński, M. (2013), Nowe propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do dzieł muzycznych udostępnianych online, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 226-233.
  3. Traple, E. (2013), Blaski i cienie idei one stop shop w odniesieniu do zbiorowego zarządu prawami autorskimi. Uwagi na gruncie projektu dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, w: Szczepanowska-Kozłowska, K. (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa: 535-559.
  4. Zaremba, M. (2014), Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu