BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacperska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tymieniecka Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi
Polish Trade Relations with Ukraine in 2000-2008 with Particular Emphasis on Trade in Agri-food Products
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, t. 9(24), s. 46-57, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Handel artykułami żywnościowymi, Handel zagraniczny, Stosunki handlowe
Agri-food industry, Food trade, Foreign trade, Trade relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, iż polska granica wschodnia stała się zewnętrzną granicą Wspólnoty. Polska handlowa polityka wschodnia przed integracją z UE była znacznie mniej restrykcyjna niż unijna. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe z Ukrainą wskazują na jej umacniającą się pozycję jako partnera Polski. Dodatnie saldo obrotów handlowych ogółem i artykułami rolno-spożywczymi wskazuje na możliwości eksportowe polskich produktów, zaś dominująca pozycja produktów przetworzonych w eksporcie i surowców w imporcie wskazuje na pozytywne, z polskiej perspektywy, efekty współpracy handlowej. (abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union meant that Polish eastern frontier had become the Community's external border. Poland's eastern trade policy before the incorporation was much less restrictive than that of the EU. The analyzed development of trade turnover with Ukraine suggests its strengthening position as a Polish partner. Positive trade balance for Poland both in total and in agrifood products indicates the export possibilities for Polish products. The dominant position of processed products in the exports and of raw materials in imports indicates a positive, from Polish perspective, impact of trade cooperation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Handel zagraniczny Ukrainy w 2008 r. Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie. [2009]. http://www.kijow.polemb.net.
  2. Handel zagraniczny z Ukrainą. [2009]. Niepublikowane dane GUS, Warszawa.
  3. Przystupa J. [2008]: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Raport roczny. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  4. Ukraińsko-Polska współpraca gospodarcza. Materiały Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. [2009]. http://kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,415,Polsko-ukrainska_wspolpraca_gospodarcza.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu