BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska-Dąbrowska Mirosława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Evaluation of Environmental Order in Warmia and Mazury Voivodship
Ocena ładu środowiskowego województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 61-71, rys., tab., bibliogr. s. 71
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Analiza wskaźnikowa
Sustainable development, Environmental protection, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była ocena ładu środowiskowego na poziomie regionalnym. Badaniami objęto województwo warmińsko-mazurskie. Dane zebrane z zasobów Banku Danych Regionalnych (BDR) opracowano wskaźnikową metodą porównawczą. Wybrane wskaźniki zrównoważonego rozwoju wyselekcjonowano pod kątem charakterystyki ładu środowiskowego i obliczono na podstawie danych statystycznych dostępnych z lat 2002-2006. Z badań wynika, że większość wskaźników dla województwa warmińsko-mazurskiego wykazywała oceny i wartości powyżej średniej, jaką osiągały pozostałe województwa. Tylko wskaźniki: W3 i W13 otrzymały we wszystkich badanych latach ujemne oceny. Przełomowy dla ochrony środowiska rok 2004 nie przyniósł większych zmian. Dotyczyły one głównie finansowania nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. (abstrakt oryginalny)

The studies aimed at evaluation of the environmental order at regional level. The study covered Warmia and Mazury voivodship. The data obtained from the resources of the Regional Data Bank (RDB) was processed by means of comparative indicator method. Selected indicators of sustainable development were selected from the perspective of environmental order characteristic and computed on the available statistical data from the years 2002-2006. The studies show that the majority of indicators for Warmia and Mazury voivodship showed rankings and values above the average for the remaining voivodships. Only indicators W3 and W13 obtained negative results during all the years covered. Year 2004 that was a breakthrough for environment protection did not generate major changes. The changes concerned mainly the financing of outlays on environment protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T. 1984. Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, p. 284.
  2. Borys T., Rogala P. 2004. Moduł wskaźnikowy w audytach zrównoważonego rozwoju. In: Taksonomia - klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Ed. I. Jajuga, M. Walesiak. 11, pp. 601-608.
  3. Borys T. 2005. Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. In: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok, pp. 22-60.
  4. Borys T., Kusterka M. 2005. Zasady ładu środowiskowego. In: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok, pp. 247- 253.
  5. Rogala P. 2005. Moduł wskaźnikowy w lokalnym audycie zrównoważonego rozwoju. In: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Ed. T. Borys. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok, pp. 237-246.
  6. Szadziewska A. 2008. Ocena ładu środowiskowego w Województwie Warmińsko-mazurskim. Master diploma dissertation, UWM, pp. 27-30.
  7. Żylicz T. 2008. Prywatyzacja polskich lasów. Aura, 6: 32-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu