BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długosz Joanna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Skorwider Jarosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Conditions for Development of the Financial Advisory Services for Households
Uwarunkowania rozwoju usług doradztwa finansowego na rzecz gospodarstw domowych
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 72-82, rys., bibliogr. s. 82
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Doradztwo finansowe, Inwestycje finansowe, Budżet rodzinny, Zarządzanie finansami
Households, Financial consulting, Financial investment, Family budget, Financial management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doradztwo finansowe w Polsce rozwija się intensywnie od 2001 r. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania tego rodzaju usług na rynku finansowym klienci z rezerwą odnoszą się do obecnej oferty. Do tej pory byli oni głównie zainteresowani doradztwem kredytowym, szczególnie na rynku mieszkaniowym. Do niedawna ten obszar był główną domeną banków, jednakże szeroka oferta produktowa sprawiła, że klienci zaczęli poszukiwać fachowej pomocy nie tylko u doradcy bankowego, który jest zainteresowany sprzedażą produktów własnej firmy, lecz także u profesjonalnego doradcy kredytowego, który potrafi zebrać informacje z rynku i przygotować najlepsze warianty finansowe dla klienta. Celem badań było określenie zakresu usług doradztwa finansowego realizowanego w obszarze lokowania nadwyżek finansowych średnio zamożnych gospodarstw domowych i kierunków jego rozwoju. Badaniem objęto 496 średnio zamożnych gospodarstw domowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Mają one odpowiednie środki finansowe na realizację długofalowych programów inwestycyjnych, są bardziej świadome konieczności oszczędzania oraz widzą swoje niedostatki w wiedzy na temat instrumentów finansowych. Brakuje im tylko zaufania do doradców finansowych i przekonania, że jakość świadczonych usług, a przede wszystkim ich efektywność, będzie warta ceny, jakiej żądają za poradę. (abstrakt oryginalny)

Financial advisory services have been developing extensively since 2001. Because of the short period of functioning of that type of services in the financial market the clients perceive the currently available offer with reserve. So far, they have been interested mainly in loan advisory services, mainly in the housing market. Until recently that area was the main domain of banks although the wide range of available products caused that the clients started looking for professional advise not only from the bank consultant, who is interested in selling the products of represented company, but also from professional loan adviser who was able to collect information from the market and prepare the best financial options for the client. The study aimed at determining the scope of financial advisory services implemented in the area of placing the financial surplus of medium affluent households and directions of its development. The study covered 496 medium affluent households from Warmia and Mazury voivodship. They possess adequate funds for implementing long-term investment programmes, they are more aware of the necessity of saving and they see their gaps in knowledge on financial instruments. They lack confidence in financial advisers and belief that the quality of services provided, and first of all their effectiveness, would be worth the price demanded for the advice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowość detaliczna. 2005. Ed. G. Rytelewska. PWE, Warszawa.
  2. Bar T. 2007. Czy doradca finansowy będzie musiał być maklerem? www.ithink.pl of 12.12.2007.
  3. Chochołowski B. 2007. Rekordowe wyniki i optymistyczna przyszłość. Nasz Rynek Kapitałowy, 3.
  4. Harrison T. 2000. Financial Services Marketing. Pearson Education, London.
  5. Kossowski M. 2007. Expander, czyli polskie doradztwo w soczewce. Nasz Rynek Kapitałowy, 3.
  6. Piotrowski G. 2007. Czy potrafimy oszczędzać? Gazeta Ubezpieczeniowa, 30.
  7. Rzanny M. 2007. Zamożni czy już bogaci? Portret inwestora-konsumenta polskiej klasy średniej. Materials of the Conference of Financial Advisory Service. MillwardBrown SMG/KRC. www.privatebanking.pl of 13.10.2007.
  8. Śliperski M. 2007. Ciasno na polskim rynku doradztwa finansowego. Gazeta Ubezpieczeniowa, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu