BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozwój społeczno - gospodarczy obszarów peryferyjnych na przykładzie wschodniego pogranicza Polski
Social and Economic Development of Peripheral Areas on Exsample of Eastern Borderland of Poland
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 331-343, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny
Social economic development, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Województwa Polski wschodniej należą do regionów najuboższych w kraju i w Unii Europejskiej. Okres PRL, nie spowodował zaniku podziału na tzw. Polskę A i Polskę B. Pomimo głoszenia ideologicznej zasady wyrównywania poziomu rozwoju poszczególnych regionów, w rzeczywistości ponad 40% inwestycji lokalizowano w makroregionie południowym, w tym przede wszystkim w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W okresie 1950-1985 na 18 (z 49) województw, położonych we wschodniej i północnej Polsce przypadło poniżej 0,1% inwestycji przemysłowych. (fragment tekstu)

The eastern borderland of Poland is the unusually interesting area with investiga-tive regards. Specific of this region, be connected with his unique social, economic and cultural features. They result with political processes, which since ages conditioned fu-ture and present this region. The integrated f European Union Europe and the Zone from Schengen, it passes to create in the east the next line of division. The performance of development of peripheral areas is on example of eastern borderland of Poland the aim of article. The investigations showed in development of region the large disproportions in relation to remaining regions of country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiński G., Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Wydawnictwo Nomos. Kraków 1997.
 2. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A., Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości środowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 9.
 3. Gorzelak G., Statystyczna analiza porównawcza - teoria i praktyka, "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 8.
 4. Gorzelak G., Weryfikacja struktury celów, priorytetów oraz kierunków działań Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (15), www.mrr.gov.pl (7.06.2013).
 5. Huntington S., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, wyd. 9, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2007.
 6. Karmowska G., Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria g, t. 98, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 7. Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syn-tetyczne, [w:] Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, AE i Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, Katowice 2001.
 8. Krok K., Smętkowski M., Współpraca czy wykluczenie, [w:] Nowe granice Unii Europejskiej - współpraca czy wykluczenie, red. G. Gorzelak, K. Krok, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
 9. Makać W., Ranking pod względem sytuacji na rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne 1998", nr 5.
 10. Malkowski A., Malkowska A., Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2011, nr 2(20), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 11. Malkowski A., Ocena konkurencyjności regionu pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Regionalizacja globalizacji, t. 1, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Malkowski A., Regiony przygraniczne, jako terytoria peryferyjne na przykładzie wschodniego i zachodniego pogranicza, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji,red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 13. Malkowski A., Rozwój lokalny obszarów przygranicznych na przykładzie powiatów pogranicza polsko-niemieckiego, [w:] Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. R. Barcik, Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku Białej 2008.
 14. Malkowski A., The Social-Economic Development of Eastern and Western Polish Frontier Region, [w:] Economic Science for Rural Development. Proceedings of the In-ternational Scientific Conference, No. 12, Jelgava 2007.
 15. Malkowski A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999-2004, Folia Universitatis Agricultate Stetinensis 256, Oeconomica 48, Szczecin 2007.
 16. Metody oceny rozwoju gospodarczego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 17. Morin E., Myśleć Europa, Wydawnictwo Wola, Warszawa 1988, s. 19.
 18. Rokkan S., Territories, Centers and Peripheries. Toward a Geoethnic- Geoeconomic-Geopolitical Model of Differentiation Within Western Europe, [w:] Centre and Periphery. Spatial Variations in Politics, red. J. Gottmann, Beverly Hills, London1980.
 19. Rokkan S., Urwin D.W., Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripheries, London, Beverly Hills, Sage Publications 1983.
 20. Sobala-Gwosdz A., The Change in the Rural Standard of Living During the Transfor-mation Period in the Podkarpackie Province, [w:] Effectiveness Geographical Space Quality of Life, red. M. Paszkowski, IGiGP 114, 2004.
 21. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 22. Wierzbińska M., Stec M., Ranking województw ze względu na rozwój gospodarczy, "Wiadomości Statystyczne" 1996, nr 10.
 23. www.strazgraniczna.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu