BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Prochorowicz Marlena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Majewska Danuta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju gmin przygranicznych województwa zachodniopomorskieg
The Role of Tourism in Sustainable Development the Communes Border of Zachodniopomorskie Province
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 101-113, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój zrównoważony, Gmina, Region przygraniczny
Tourism, Sustainable development, District, Border areas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na szczeblu regionalnym w odniesieniu do gmin przygranicznych należy jednak do zadań samorządu, który zobowiązany jest także do realizowania strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego uwzględniającej m.in. następujące cele: - pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, - pobudzanie aktywności gospodarczej, - podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, - zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Obszary przygraniczne województwa zachodniopomorskiego wykazują duże zróżnicowanie pod względem stopnia rozwoju na ich terenie funkcji tury-stycznej. Konieczne jest zatem dalsze dokładne planowanie i wspieranie procesu tworzenia różnorodnych produktów turystycznych na poziomie regionalnym i lokalnym w takim zakresie, aby były one istotnym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich gmin.(fragment tekstu)

The tourism is one of leading disciplines of economy of Zachodniopomorskie Province. It generates the new places of work and location of many investments. This results of wealth of natural, anthropological and specialist values occurrences on this threnody. The necessary is behavior of balance among between protection of possessed supplies and possibility of development of various of forms tourism, as well as the acti-vation of local communities, especially on menaced unemployment terrains. The aim of paper is the analysis of elements development of tourist facilities and values eleven communes border of Zachodniopomorskie Province located in grounds of diverse func-tional areas in aspect of development of tourism compatibly with principles of sustaina-ble development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borówka R.K., Środowisko geograficzne, w: Przyroda Pomorza Zachodniego, Oficyna InPlus, Szczecin 2002.
 2. Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze środków Unii Europejskiej i ich realizatorzy, Wydawnictwo Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.
 3. INTERREG III A, Joint Programming Document 2000-2006, Program Regionalny niemiecko-polskiego obszaru granicznego na terenie Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Polski (województwo zachodnio-pomorskie), zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r.
 4. Kowalczyk A., Walory turystyczne Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
 5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa, Szczecin 2010.
 6. Przybyszewska J., Karpiński R., Sznajder M., Odra przyszłość regionów, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz 2001.
 7. Raport roczny wdrożeniowy za rok 2009 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitorujący w dniu 15.06.2010 r., Załącznik nr 1.
 8. Roczny Raport Wdrożeniowy 2010 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitorujący w dniu 24.06.2011 r. Załącznik nr 1.
 9. Roczny Raport Wdrożeniowy 2011 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitorujący w dniu 26.06.2012 r., Załącznik nr 1.
 10. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012.
 11. Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 13. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 14. Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2013.
 15. Wsie i miast Pomorza Zachodniego. Przewodnik do zajęć terenowych z wybranych zagadnień planowania przestrzennego, pod redakcją A. Stachak, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002.
 16. Województwo zachodniopomorskie, podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012.
 17. www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml (25.06.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu