BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowiecki Jerzy (Uniwersytet w Białymstoku), Fiedorczuk Monika (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wymiana handlowa regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego
Foreign Trade of the Peripheral Region - Podlaskie Voivodship
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 115-131, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wymiana handlowa, Region geograficzny
Trade exchange, Geographical region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wymiany handlowej województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, zwłaszcza w układzie geograficznym i towarowym, oraz roli handlu zagranicznego w rozwoju regionu o charakterze peryferyjnym. Postawiona została teza, iż przygraniczne położenie Podlasia przyczynia się do zwiększenia obrotów handlowych z krajami Europy Wschodniej. Realizacja celu opracowania możliwa była przede wszystkim dzięki wykorzystaniu danych za lata 2004-2011 uzyskanych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej Izby Celnej w Warszawie oraz studiom krajowej literatury dotyczącej regionów peryferyjnych, handlu zagranicznego Polski i współpracy transgranicznej. Pierwsza część artykułu dotyczy charakterystyki województwa podlaskiego jako regionu peryferyjnego i udziału w najważniejszych wielkościach makroekonomicznych oraz analizy obrotów handlowych Podlasia na tle innych regionów. Kolejne części opracowania stanowi analiza struktury towarowej i geograficznej eksportu i importu Podlasia, w tym jego najważniejszych partnerów handlowych.(fragment tekstu)

The main goal of the article is an analysis of Podlaskie voivodship foreign trade. Authors analyze commodity and geographical structure of Podlaskie voivodship trade after the accession into EU. Commodity structure shows high level of product concentration. Podlaskie voivodship is a region, where geographical location restricts EU countries share in foreign trade. Important partners in Podlaskie's foreign trade are Eastern European countries, especially Belarus and Russia.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabowiecki J., Struktura geograficzna wymiany handlowej województwa podlaskiego, w: Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, red. J. Grabowiecki, Wydawnictwo BFKK, Białystok 2012.
  2. Grosse T.G., Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(27)/ 2007.
  3. GUS, Rocznik statystyczny województw 2012, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/rs_rocznik_stat_wojew_2012.pdf (25.03.2013).
  4. Koniunktura w Rosji niech trwa, "Puls Biznesu", 20 marca 2013.
  5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja, Warszawa 2013, www.mrr.gov.pl/ rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwo-ju_polski_wschodniej_ do_2020/Dokumenty/Documents/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf (5.11.2013).
  6. Podlaska Złota Setka - zestawienie największych firm woj. Podlaskiego, "Kurier Poranny" 17 października 2012, www.pliki.poranny.pl/pdf/Zlota_Setka1.pdf (25.06. 2013).
  7. Podlaskie i Białoruś - nasze sąsiedzkie sprawy, "Podlaskie Wiadomości gospodarcze", Luty 2013.
  8. Wilkin J., Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), w: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
  9. Współpraca gospodarcza z Polską, www.minsk.trade.gov.pl/pl/belarus/article/detail, 456, Wspolpraca_gospodarcza_z_Polska.html (20.10.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu