BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerzak Adam P. (University of Warmia and Mazury)
Tytuł
Monetary Policy under Conditions of NAIRU "Flattening"
Polityka monetarna w warunkach "spłaszczenia" NAIRU
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2009, nr 4 (1), s. 95-105, rys., tab., bibliogr. s. 104-105
Słowa kluczowe
Globalizacja, Polityka pieniężna, Inflacja
Globalization, Monetary policy, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnie dekady stanowią okres szybkiej transformacji światowej gospodarki, która ma odzwierciedlenie w sferze realnej oraz prowadzi do zmian relacji między sytuacją na rynku pracy oraz procesami inflacyjnymi. Zmiany te są często określane jako "spłaszczenie" NAIRU. Można oczekiwać, że będą one wywoływać istotne konsekwencje dla procesu kształtowania narodowej polityki monetarnej poszczególnych krajów. Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie prawdopodobnego wpływu "spłaszczenia" NAIRU na efektywność narodowej polityki monetarnej oraz skuteczność jej narzędzi. (abstrakt oryginalny)

The last decades represent a period of global economy fast transformation, which is reflected in the real life and leads to changes in relations between the situation in the labour market and the inflation processes. Those changes are frequently referred to as "NAIRU" flattening. It can be expected that it will bring important consequences for the process of national monetary policy development in individual countries. The aim of the paper is to present analysis of the influence of NAIRU flattening on the effectiveness of the national monetary policy and effectiveness of its tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batini N., Jackson B., Nickell S. 2005. An Open-Economy New Keynesian Phillips Curve for the UK,. Journal of Monetary Economics, 52(6).
 2. Bean C. 2006. Globalisation and Inflation. Bank of England Quarterly Bulletin, 4.
 3. Borio C., Filario A. 2007. Globalization and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinant of Domestic Inflation. Bank of International Settlements, BIS Working Papers, 227.
 4. Cette G., Maiuresse J., Kcoglu Y. 2004. ICT Diffusion and Potential Output Growth. Economic Letters, 87.
 5. Dumont M., Rayp G., Willeme P. 2006. Does Internationalization Affect Union Bargaining Power? An Empirical Study for Five EU Countries. Oxford Economic Papers,. 58(42).
 6. Gomme P. 1998. What Labor Market-Theory Tells US about the "New Economy". Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review, Quarter, 3.
 7. Gordon R.J. 1997. The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy. Journal of Economic Perspectives, 11(1).
 8. Koening E.F. 2000. Productivity, the Stock Market, and Monetary Policy in the New Economy. Federal Reserve Bank of Dallas Southwest Economy, January/February.
 9. Kohn D.L. 2005. Globalization, Inflation, and Monetary Policy, At the James R. Wilson Lecture Series, The College of Wooster, Wooster, Ohio, October 11.
 10. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/20051011/default.htm (28.04.2008).
 11. Meijers H. 2006. Diffusion of the Internet and Low Inflation in the Information Economy. Information and Economics and Policy, 18.
 12. Nakamura L.I. 1998. The Retail Revolution and Food-Price Mismeasurement. Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, May/June
 13. OECD Economic Outlook. 2007. OECD, 1(81).
 14. Osterman P. 2004. Labor Market Intermediaries in the Modern Labor Market. In: Workforce Intermediaries for the Twenty-first Century. Ed. R.P. Giloth, Temple University Press - The American Assembly, Columbia University, Philadelphia.
 15. Osterman P. 2000. Work Reorganization in an Era of Restructuring: Trends in Diffusion and Effects on Employee Welfare. Industrial and Labor Relations Review, 53(2).
 16. Rybiński K. 2007. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring - globalne nierównowagi - polityka pieniężna. Diffin, Warszawa.
 17. Snowdon B., Vane H. 2003. Rozmowy z wybitnymi ekonomistami. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 18. Stiglitz J.E. 1997. Reflections on the Natural Rate Hypothesis. Journal of Economic Perspectives, 11(1).
 19. Stiroh K. 2002. New and OLD Economics in the "New Economy" In: Economic Policy in the "New Economy". Ed. H. Siebert. Springer-Verlag, Berlin.
 20. Stiroh K.J. 1999. Is there a New Economy. Challenge, July-August.
 21. Wadhwani S. 1999. Is Inflation Dead? Lecture at the National Council of Applied Economic Research in New Delhi, India 17 December, Bank of England.
 22. Yellen J.L. 2006. Monetary Policy in a Global Environment. FRBSF Economic Letter, November.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu