BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Współpraca regionalna województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie rozwoju turystyki
Regional Cooperation Between Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District on the Development of Tourism
Źródło
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 217-228, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca regionalna, Rozwój turystyki, Współpraca regionów przygranicznych
Regional cooperation, Tourism development, Region cross-border cooperation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Obwód Kaliningradzki
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
województwo warmińsko-mazurskie oraz Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej z uwagi na swoje położenie oraz wiele uwarunkowań gospodarczo-społecznych tworzą pogranicze polsko-rosyjskie predestynowane do podejmowania aktywnej współpracy regionalnej. Obecnie współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach. Sprzyja temu otwarcie małego ruchu graniczne-go pomiędzy częścią województwa warmińsko-mazurskiego a Obwodem Kaliningradzkim FR. Do najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Warmii i Mazur zalicza się turystykę. Wywiera ona ogromny wpływ na koniunkturę gospodarczą i oddziałuje na różne rodzaje działalności gospodarczej. Wzajemne relacje województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim mogą mieć bardzo duży wpływ na rozwój regionów, zarówno w zakresie tury-styki, jak również innych dziedzin gospodarki. W Obwodzie Kaliningradzkim pojawiają się nowe nisze popytowe i nowe możliwości rozwoju polsko- -rosyjskiej współpracy gospodarczej. Dążąc do wykorzystania już istniejących i powstających możliwości rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej należałoby zwiększyć aktywność na trzech poziomach: makroekonomicznym, regionów i przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Aim of this paper is to analyze the determinants of cooperation in the field of tour-ism between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. The study contains the results of surveys carried out in 2012 among 100 respondents from the Warmia and Mazury and 100 inhabitants of Kaliningrad District. Based on the survey identified the areas predisposed to the development of regional cooperation between the Warmia and Mazury and Kaliningrad District, identified the determinants that affect the development of tourism in the Warmia and Mazury and Kaliningrad District. Also identified barriers to the development of tourism and the differences in the perception of the factors limiting the development of the Polish and Russian respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batyk I.M., Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko- -mazurskim, "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2010", nr 1.
  2. Białobrzeska R., Kisiel R., Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2003.
  3. Modzelewski W.T., Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.
  4. Plan Współpracy w Obszarze Turystyki pomiędzy Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego RP i Agencją Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR na lata 2012-2014.
  5. Program Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, 2004.
  6. Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim i jego implikacje dla współpracy transgranicznej, Sprawozdanie z projektu badawczego N N116369937, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2012.
  7. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
  8. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013.
  9. Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu