BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rószkiewicz Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zależność stopy oszczędzania względem zaawansowania w cyklu życia oraz statusu społeczno-ekonomicznego - podejście wielopoziomowe
Multilevel Approach to Analysis of Social Position and Advancement in Family Life Cycle Impacting Changes in the Savings Rate of Polish Households
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 61-69, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Stopa oszczędności, Status społeczny, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych
Savings rate, Social status, Households, Household savings
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji postaci zależności stopy oszczędzania deklarowanej przez polskie gospodarstwa domowe wobec determinant postulowanych przez teorie ekonomiczne, takich jak wiek i dochód, a także przez koncepcje socjologiczne rekomendujące wśród tych determinant pozycję społeczną. Hipotezę tę poddano weryfikacji na podstawie dwóch badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentatywnych grup polskich gospodarstw domowych dla lat 2004 i 2006. Przedmiotem badania była deklarowana przez głowy gospodarstw domowych stopa oszczędzania w roku, pod koniec którego zrealizowano badanie. Posłużono się wielopoziomowym modelem regresji liniowej. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano podejście wielopoziomowe w modelowaniu zależności korelacyjnych wraz z procedurami estymacji parametrów modelu, w drugiej zaś przedstawiono wyniki tego podejścia do estymacji dwupoziomowego modelu regresji stopy oszczędzania względem wieku (zmienna poziomu pierwszego) oraz pozycji społeczno-ekonomicznej (zmienna poziomu drugiego). (fragment tekstu)

The paper aimed at identifying effects of the coincidence of socio-economic status and advancement of family life cycle on the saving rate. The multilevel regression model for data from two empirical surveys was used. These results show that the socio-economic status is a crucial factor that explains variability of the saving rate, moderating its sensitivity to the demographic factors as defined in the economic theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Friedman M. (1957), A theory of consumption function, Princeton University Press, Princeton.
 2. Goldstein H. (1999), Multilevel statistical models, Institute of Education, London.
 3. Górniak J. (2000), My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków.
 4. Hox J. (2002), Multilevel analysis. Technique and applications, Lawrance Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah-London.
 5. Kret I., de Leeuw J. (1998), Introduction multilevel modeling, SAGE Publication Ltd., London--Thousand Oaks-New Delhi.
 6. Modigliani F., Brumberg R. (1954), Utility analysis and the consumption function: an interpretation of the cross-section data, [w:] K. Kurihara (red.) Post-Keynesian economics, New Brunswick, NJ: Rutgers U. Press.
 7. Moscovici S. (1988), Notes towards a description of social representation, "European Journal of Social Psychology" no 8, s. 211-250.
 8. Shefrin H.M., Thaler R.H. (1988), The behavioral life-cycle hypothesis, "Economic Inquiry" vol. XXVI, October, s. 609-643.
 9. Snijders T.A.B., Bokser R.J. (1994), Modeled variance in two-level models, "Sociological Methods & Research no 22, s. 342-363.
 10. Snijders T.A.B., Bokser R.J. (1999), Multilevel analysis. An introduction to basic and advanced multilevel modeling, SAGE Publication Ltd., London-Thousand Oaks-New Delhi.
 11. Zasępa R. (1991), Zarys metody reprezentacyjnej, seria: Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 39, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu