BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Straszewski Jerzy (Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego - głos krytyczny użytkowników praw
Copyright law in Poland at the age of an information society - a critical voice of copyright users
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2015, nr 2, s. 287-299
Słowa kluczowe
Prawo autorskie, Społeczeństwo informacyjne, Orzecznictwo sądu
Copyright law, Information society, Judicial decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamierzeniem autora niniejszego artykułu jest przedstawienie w debacie toczącej się z okazji dwudziestolecia wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.1 punktu widzenia użytkowników praw wyłącznych. Jest to uzasadnione pomijaniem interesów tej grupy w dotychczasowej dyskusji, mimo jej fundamentalnego znaczenia dla całego systemu prawa autorskiego. Większość wypowiedzi doktryny, a także działań podejmowanych przez stosowne organy państwowe oraz międzynarodowe skupia się przede wszystkim na przeciwdziałaniu i zwalczaniu naruszeń praw wyłącznych, czego przykładem może być chociażby działający pod przewodnictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) Zespół do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Już sama nazwa tego zespołu determinuje jego cele i zakres powierzonych mu zadań. Zapomina się zatem, że wspieranie twórczości i ochrona praw autorów i podmiotów praw pokrewnych ma znaczenie i sens tylko wtedy, gdy powstałe dobra niematerialne przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa oraz kultury. Aby to jednak nastąpiło, wynik pracy twórczej musi znaleźć swych odbiorców.(fragment tekstu)

The article contains a critical summary of the twentieth anniversary of the Act on Copyright and Related Rights being in force, and focuses on the issue of the position of copyright users in today's copyright-related market. The main problems of the functioning of copyright law in Poland are identified and the ineffective enforcement of law by administrative authorities presented. The non-existence of an efficient collective management system is also raised, as well as the resulting immense inequality of copyright market participants. Attention has been drawn to the increasing difficulties and barriers to conducting businesses that depend on copyright and relative rights use, to obsolete regulation, non-consistent judicial rulings and repressive liability principles imposed. The author then makes some recommendations, mostly legislative, that could provide for some adjustments to the benefit of all copyright-market participants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu