BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gotkiewicz Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Program rolno-środowiskowy jako instrument ochrony środowiska na obszarach wiejskich w kontekście rozwoju lokalnego
Agri-Envlronmental Programme as Instrument of Protection of Enyironment on Country Areas in Context of Local Deyelopment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 164-171
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Różnorodność biologiczna, Rolnictwo, Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska, Rozwój lokalny
Biodiversity, Agriculture, Natural environment, Environmental protection, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ewoluująca polityka rolna powoduje konieczność poszukiwania odpowiednich instrumentów oddziaływania na ten sektor gospodarki, które sprzyjałyby realizacji celów społecznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych, prowadzących do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W Unii Europejskiej do najlepszych instrumentów chroniących środowisko na obszarach użytkowanych rolniczo, przy jednoczesnym uzyskiwaniu korzyści ekonomicznych i społecznych należy program rolno-środowiskowy. Jest to, ogólnie rzecz ujmując, podejmowanie działań mających na celu bardziej proekologiczne prowadzenie gospodarstwa rolnego niż stosowanie się do zasad Kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Szerokie wprowadzenie programu rolno-środowiskowego jest szczególnie potrzebo; w Polsce, gdyż różnorodność biologiczna i krajobrazowa naszych obszarów wiejskich należy do najbogatszych w Europie. (fragment tekstu)

In 2007/2008 years conduct the investigation, which the meeting of effects of initiation of progómme was the main aim the agri-environmental on country areas, from special regard on improveme| itof state of natural environment their influence in eontext of local development. It investigations Were hugged was 450 farmers: 230 from provinces zachodniopomorskie and 220 from warmińsko-mazurskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Spychalski: Instrumenty towarzyszące wspólnej polityce rolnej w Polsce iv okresie 2004-2008 "Wieś i Rolnictwo" nr 3, Warszawa 2003, s. 74.
  2. N. Dobrzyńska: Przewodnik po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym. MRiRW, Warszawa 2004,s.8
  3. D. Metera, Z.M. Karaczun, B. Szymański: Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych w Polsce. Polski Klub Ekologiczny, GIŻE 2003.
  4. A.Błaszczyńska: Przekształcenie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną-podręcznik z elementami prawa (wg stanu prawnego na dzień 6 marca 2007r.). Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie , Bydgoszcz 2007,s. 106
  5. S.Zawisza , K.Kentzer: Działania ośrodków doradztwa rolniczego województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz upowszechniania koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. [W:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich.ATR, Bydgoszcz 2004, s. 301-324.
  6. T. Marcysiak: Ośrodki doradztwa rolniczego wobec koncepcji rozwoju zrównoważonego. [W:] Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. ATR, Bydgoszcz 2004, s. 269-300
  7. W. Dembek, N. Dobrzyńska, A. Liro: Problemy zachowania bioróżnorodności biologicznej na obszarach wiejskich w kontekście zmian wspólnej polityki rolnej. Woda. Środowisko. Obszary Wiejskie. 1MUZ 2004, s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu