BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Kufel Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kufel Tadeusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bank danych regionalnych GUS jako podstawa analiz ilościowych w oprogramowaniu GRETL i R
Central Statistical Office's Regional Data Bank as a Basis for Quantitative Analysis in GRETL and R
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 97-103, rys., bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Bazy danych, Zbieranie danych, Analiza danych
Databases, Data collection, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie baz danych dla oprogramowania GRETL (GNU Regression, Econometric and Time-series Library) dla danych importowanych z Banku Danych Regionalnych (w skrócie: BDR) GUS. Utworzone banki danych dotyczące oprogramowania GRETL w podziale terytorialnym powiatowym i wojewódzkim zawierają 1,5 tys. szeregów w odniesieniu do lat 1999-2006. Dla danych statystycznych przedstawionych w bankach zaprezentowano przykłady analiz ilościowych z zakresu ekonometrii dla danych przekrojowych w oprogramowaniu GRETL oraz klasyfikacji obiektów za pomocą funkcji integracji oprogramowania GRETL z pakietem R. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present Regional Data Bank of Central Statistical Office for GRETL (GNU Regression, Econometric and Time-series Library). Built databases concern over 1500 cross-sectional series for the years 1999-2006 in district and voivodeship structure. Some quantitative analyses for this database are presented, from spatial econometrics area as well as clustering and classification, which were computed using functions of R package integrated in GRETL package. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adkins L. (2007), Using GRETL for principles of econometrics, 3rd edition, http://www.learneconometrics.com/gretl.html.
  2. Biecek P. (2008), Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław.
  3. Cottrell A., Lucchetti R. 'Jack' (2008), Gretl user's guide, GNU regression, econometrics and time series, http://gretl.sourceforge.net.
  4. Davidson R., MacKinnon J.G. (2004), Econometric theory and methods, Oxford University Press, New York, Oxford.
  5. Ekonometria. Metody. Przykłady. Zadania (2002), red. J. Dziechciarz, AE, Wrocław.
  6. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Kufel T. (2008), Obserwacje nietypowe w procesach gospodarczych dla danych dziennych, [w:] Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 325-338.
  8. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Mixon W.J., Smith R.J. (2006), Teaching undergraduate econometrics with GRETL, "Journal of Applied Econometrics", vol. 21, no 7, s. 1103-1107.
  10. Statystyczna analiza wielowymiarowa w wykorzystaniem programu R (2008), red. M. Walesiak, E. Gatnar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu