BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksiak Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji
Dysfunctions of the System of Rewarding in the Organization
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 288, s. 131-141, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Strategia wynagrodzeń, Motywowanie pracowników, Świadczenia pracownicze, Tabele wynagrodzeń
Remuneration, Remuneration strategy, Motivating employees, Employee benefits, Wages schemes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie podstawowych dysfunkcji różnych elementów systemów wynagradzania, (wartościowanie pracy, tabele płac, systemy premiowania) i w szczególności odniesienie ich do funkcji motywacyjnej wynagrodzeń. Artykuł został oparty na studiach literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (fragment tekstu)

A purpose of the article is show at the overview of basic dysfunctions of systems of rewarding in the organization. In particular these dysfunctions concern the motivating function of rewarding in the reference to different of his elements: systems of awarding a bonus, assessing the work, tables of pays or extra benefits. These characteristics were supplemented with research findings, of concerning systems of rewarding in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 2. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009
 3. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 4. Borkowska S., Wynagrodzenia, [w:] Król H., Ludwiczyński A., (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006
 5. Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009
 6. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, ODDK, Gdańska 1998
 7. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999
 8. Kawka T., Wynagrodzenia pracowników, [w:] Listwan T., (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010
 9. Kosy K., Motywowanie premią (6), Personel, 2006, nr 9
 10. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008
 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007
 12. Pocztowski A., Urbaniak B., Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach, [w:] S. Borkowska (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
 13. Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T., Wynagrodzenia premiowe, [w:] T. Rostkowski T., (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2004
 14. Stachowska S., Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, Toruń 2007
 15. Tyborowska J., Zarządzanie personelem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2006
 16. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kreowanie nowoczesności, raport 2010, IPiPS, Warszawa 2010
 17. Wajler R., Kozak A., Skuteczna (de)motywacja, Personel, 2008, nr 12
 18. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/441/pl/1/EF11441PL.pdf z dn. 21.04.2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10330
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu