BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczerba-Zawada Aleksandra (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Ochrona rodzicielstwa w systemie Unii Europejskiej. Uwagi de lege lata
Parenting Protection in the EU Legal System. De lege lata Remarks
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2014, nr 7 (1), s. 25-32
Słowa kluczowe
Macierzyństwo, Ojcostwo, Prawo rodzinne, Polityka rodzinna, Urlop macierzyński, Urlop wychowawczy, Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Zatrudnienie kobiet
Motherhood, Fatherhood, Family law, Family policy, Maternity leave, Parental leave, Women's discrimination, Employment discrimination, Women employment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza odpowiednich przepisów prawnych UE związanych z rodzicielstwem, rozumianym jako macierzyństwo w przypadku kobiet i ojcostwo w przypadku mężczyzn. W pracy omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak: ochrona zdrowia pracownicy w ciąży i po porodzie; prawo do urlopu macierzyńskiego; zakaz dyskryminacji kobiet w związku z ciążą i macierzyństwem w sferze zatrudnienia; uprawnienia pracowników w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Parenting, understood as motherhood in case of women and fatherhood in case of men, is the subject both of EU primary and secondary law. These regulations play diverse role. Firstly, granting special rights to women in connection with pregnancy and maternity, they serve to protect their health and as a guarantee of their equal opportunities in the labor market. Secondly, introducing mechanisms to combat discrimination against women in relation to their maternity functions they aim at ensuring the long-term employment of women. Thirdly, demonstrating the EU legislator's conviction about the same position of women and men in the labor market for the remaining, besides pregnancy, childbirth and breastfeeding aspects of parenting, they try to involve men in family life by encouraging them to exert their right to parental leave. Aim of this Article is to analyse the relevant EU legislation on parental rights in the perspective of the judicial decisions of the Court of Justice of the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Boruta. Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa wspólnoty europejskiej. Implikacje dla Polski, Łódź 1996, s. 102-103.
  2. L. Florek. Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007, s. 172.
  3. A. Gliksman. Równe traktowanie w zatrudnieniu, Kraków 2006, s. 7.
  4. M. Paszkowska. Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy, "ZNZE WSIiZ" 2/2007, s. 153, http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z04/8_ Malgorzata_Paszkowska_Ochrona.pdf (30.11.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu