BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkim w ramach zatrudnienia tymczasowego - studium przypadku
Human Resources Management Using Temporary Employment - Case Study
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 288, s. 175-182, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praca tymczasowa, Pracownicy tymczasowi
Human Resources Management (HRM), Temporary work, Temporary workers
Uwagi
summ.
Abstrakt
W praktyce gospodarczej obserwowany jest trend do coraz częstszego wykorzystywania niestandardowych form zatrudnienia. Praca tymczasowa, rozumiana jako zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, stwarza specyficzną sytuację w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W literaturze przedmiotu pojawiają się pierwsze modele obrazujące możliwy podział kompetencji w zakresie zzl pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a przedsiębiorstwem użytkującym. W opracowaniu poddano analizie przypadek wykorzystania zatrudnienia tymczasowego w jednym z podmiotów międzynarodowej grupy kapitałowej, działającej na rynku rozrywki. Skoncentrowano się na identyfikacji praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i modelu podziału kompetencji w ramach zzl, pomiędzy agencją a przedsiębiorstwem użytkującym. Wykorzystano technikę wywiadu skategoryzowanego i badanie ankietowe. W ocenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi w badanej spółce odniesiono się do wybranych teorii zarządzania zasobami ludzkimi nawiązujących do zjawiska uelastyczniania zatrudnienia. (fragment tekstu)

This article shows a case study of the company which employs temporary agency workers. The actions taken within the human resource management process have been recognized. The division of competences between the agency and the user firm has also been identified. The evaluation of the analyzed process has been based on the modern conceptions and models of human resources management connected with flexible employments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson J., Manpower strategies for flexible organizations, "Personnel Management", August 1984
 2. Bąk-Grabowska D., Elastyczny model zatrudnienia w świetle koncepcji zarządznaia zasobami ludzkimi, [w:] H. Jagoda (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 162, Wydawnictwo uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 3. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Atypical forms of work arrangements and non-standard forms of employment as a determinant of flexible working time arrangements, [w:] D. Gomezelj Omerzel, B. Nastav, S. Sedmak (ed.), Managing Transformation with Creativity, University of Primorska, Budapest 2012
 4. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003
 5. Håkansson K., Isidorsson T., Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers, "Organization Studies" vol. 33 nr 4/2012
 6. Houseman S.N., Why employers use flexible staffing arrangements: Evidence from establishment survey, "Industrial and Labor Relations Review" Vol.55 nr 1/2001
 7. Janowska Z., Chmal Z., Elastyczne formy zatrudnienia i wynagradzania. Szanse i zagrożenia, [w:] T. Listwan, M. Stor (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T. 1. Problemy zarządczo-ekonomiczne, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 248, Wrocław 2012
 8. Kalleberg A.L., Organizing flexibility: The flexible firm in a new century, "British Journal of Industrial Relations" nr 39/2001
 9. Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P., Out of the shadows. Managing self-employed, agency and outsourced workers, Wyd. Elsevier Ltd., London 2007
 10. Purcell J., Purcell K., Tailby S., Temporary work agencies: Here today - gone tomorrow?, "British Journal of Industrial Relations" nr 42/2004
 11. Sułkowski Ł., Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy krytycznych studiów zarządzania, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/10341
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu