BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczotka Jerzy
Tytuł
Twórczość naukowa - czy autoplagiat jest plagiatem?
Scientific Creativity - Whether Autoplagiarism is a Plagiarism
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 23, s. 23-38
Słowa kluczowe
Piśmiennictwo naukowe, Polityka naukowa, Prawo autorskie, Plagiat
Scientific literature, Scientific policy, Copyright law, Plagiarism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Temat niniejszego artykułu dotyczy problematyki bardzo aktualnej i budzącej żywe zainteresowanie społeczne, koncentrującej się przede wszystkim w sferze twórczości naukowej. Pytanie, czy autoplagiat jest plagiatem, pojawia się ostatnio dosyć często i ma swą szczególną wagę wśród przedstawicieli środowiska naukowego. Środki masowego przekazu nierzadko dostarczają zaskakujących, czasami wręcz niewiarygodnych przykładów pochodzących z obszaru twórczości naukowej, sygnując je w swych relacjach - z dużym wykrzyknikiem - pieczęcią autoplagiatu. (fragment tekstu)

The subject of the present paper concerns the issue of a very significant, current and inspiring deep social interest value, especially in the field of scientific creativity. The notion of autoplagiarism appeared there in the 90's of the last century and at once it became amazingly popular, achieved enormous "power of effectiveness", evoking at the same time strong emotions - anxiety, disquiet or even fear. The term of autoplagiarism is a compound verb and this is the second of its component - expression "plagiarism" - that has contributed to this fast career and extraordinary effectiveness, becoming a carrier of a strong pejorative, stigmatizing and disqualifying evaluation. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Stanisławska-Kloc, Plagiat contra autoplagiat, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1094-1095.
 2. S. Grzybowski [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 38-40.
 3. S. Stanisławska-Kloc, Plagiat a inspiracja cudzymi pomysłami, "Kwartalnik Urzędu Patentowego RP" 2011, nr 2, s. 52.
 4. B. Gadek-Giesen, Plagiat dzieł naukowych - zagadnienia wybrane, ZNUJ. Prace z prawa własności intelektualnej 2011, z. 112, s. 69-70.
 5. E. Wojnicka [w:] J. Barta (red.) Prawo autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, Warszawa 2007, s. 243.
 6. M. Marciniak, J. Marciniak, Plagiat prac naukowych - wybrane zagadnienia, "Radca Prawny" - Dodatek 2012, nr 1, s. 12D.
 7. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 97.
 8. Z. Ćwiąkalski [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 725.
 9. M. Poźniak-Niedzielska [w:] M. Poźniak-Niedzielska (red.), J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007, s. 44 i nast.
 10. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 97.
 11. F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa-Kraków-Lwów- Poznań 1926, s. 130.
 12. S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, wyd. Leon Frommer, Kraków 1937, s. 369.
 13. J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, "Państwo i Prawo" 2012, z. 3, s. 11.
 14. J. M. Doliński, Prawne konsekwencje autoplagiatu, "Rzeczpospolita" z 2 stycznia 2013 r., s. C7.
 15. H. Izdebski, J. Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Lex nr 8761, uw. 4 do art. 29.
 16. K. Ślebzak, Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, "Państwo i Prawo" 2013, z. 7, s. 36
 17. H. Izdebski, J. Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Lex nr 8761, uw. 2 do art. 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu