BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn-Cichocka Agnieszka, Lubeńczuk Grzegorz
Tytuł
Działalność lecznicza - pojęcie oraz formy i zasady wykonywania
Therapeutic Activity - the Notion, Forms and Rules of Executing
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 23, s. 65-87
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie ochrony zdrowia, Ochrona zdrowia, Placówki służby zdrowia, Prawo ochrony zdrowia
Health care functioning, Health care protection, Medical facilities, Health protection law
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wątpliwości interpretacyjne powodujące problemy z określeniem zasad wykonywania działalności leczniczej. Omówiono historię ochrony zdrowia w Polsce, reformy opieki zdrowotnej, definicje świadczeń zdrowotnych oraz orzecznictwo dotyczące działalności leczniczej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Prętki, Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego jako element systemu zdrowotnego w wybranych koncepcjach reformatorskich ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku, [w:] Kasy chorych w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Musielak, Poznań 2003, s. 104.
 2. M. Nesterowicz, Zakłady opieki zdrowotnej. (System organizacyjny, obowiązki i odpowiedzialność cywilna), "Państwo i Prawo" 1994, nr 4, s. 52.
 3. M. Kachniarz, Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Warszawa 2008, s. 59.
 4. A. Mokrzycka, I. Kowalska, Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Warszawa 2012, s. 140.
 5. U. Wlasek-Walczak [w:] Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, red. F. Grzegorczyk, Warszawa 2013, s. 31.
 6. D. Wasilewski, Pojęcie "świadczenia zdrowotnego", "Polityka Zdrowotna" 2004, t. 1, s. 21 i nast.
 7. A. Balmas, Usługi medyczne - prawne aspekty regulacji rynku, [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda- Wydrzyńska, Katowice 2013, s. 16.
 8. M. Dercz [w:] M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 40.
 9. M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807), LEX/el., 2005.
 10. J. M. Karolczak, Opinia prawna na temat osobowości prawnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2011, nr 4, s. 243.
 11. M.Wielgolaski [w:] Prowadzenie działalności leczniczej. Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej, red. G. Moroz, Z. Orzeł, Warszawa 2012, s. 12.
 12. R. Tupin, Czy podmiot prowadzący nieodpłatnie działalność leczniczą może być przedsiębiorcą?, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2012, nr 3, s. 3.
 13. K. Borowicz, W. Puzoń, M. Ryba, Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi, Warszawa 2012, s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.65
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu