BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Kamil
Tytuł
Szczególny status gmin uzdrowiskowych w Polsce
Special Status of Health Resort Municipalities in Poland
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2014, t. 23, s. 107-124
Słowa kluczowe
Gmina, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska, Prawo
District, Health spa, Health resort, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. W artykule omówiono historię uzdrowisk w Polsce, przedstawiono zadania gmin uzdrowiskowych oraz opisano w jaki sposób gmina może uzyskać status uzdrowiska. Opisano również podział gminy uzdrowiskowej na strefy: A,B i C oraz je scharakteryzowano.

The spa municipality is a special type of local government municipalities in Poland. The legal basis of its functioning is the Act of 8 March, 1990 on the local government, but its special status as a health resort, and the list of tasks that implements the municipality's tax legislator is described in the text of the Act of 28 July, 2008 on spa treatment, spas and conservation areas of the spa and the spa municipalities. Commune defines spa a town, where the entire area or part thereof has been given the status of the spa. The municipality applying for granting the status of a given area of the spa or health resort status is required to draw up the so-called spa sampling, in order to identify opportunities for health and spa resorts in the area. The minister competent for health matters, after confirmation of fulfilment through the conditions necessary to obtain the status of the spa or health resort status, applies to the Council of Ministers for granting a given area the status of the spa or health resort status. The Council of Ministers, by regulation, gives the status of a given area of the spa or health resort area status. A form of cooperation between spa municipalities is the Association of Municipalities of the Polish Republic Health Resorts whose aim is the development of Polish spas and localities of spa values, supporting the development of the spa, tourist and recreational sports in the municipalities belonging to the Association.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kozłowska-Szczęsna, Stan badań klimatu i bioklimatu Polski, Dokumentacja Geograficzna nr 16, PAN, Warszawa 2000, s. 5.
  2. A. R. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków 2012, s. 16 i nast.
  3. J. Kraś, Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Seminare 2011, t. 29, s. 152 i nast.
  4. A. Hanusz, P. Czerski, A. Niezgoda, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 164-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.107
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu