BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Badanie rynku ubezpieczeń III filara z zastosowaniem analizy korespondencji
The Examination of the Third Kind of Insurance Market with the Use of the Correspondence Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 149-156, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Badanie rynku, Analiza korespondencji
Insurance market, Market research, Correspondence analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule głównym celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy preferencje klientów i osób niebędących klientami na rynku ubezpieczeniowym dotyczące ubezpieczeń III filara zależą od takich zmiennych, jak: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, zawód, źródło utrzymania, miejsce zamieszkania, liczba dzieci oraz dochód. Ze względu na to, że większość zaproponowanych zmiennych została zmierzona na skali nominalnej, klasyfikację respondentów ze względu na stopień powiązań między badanymi zmiennymi przeprowadzono, wykorzystując wielowymiarową analizę korespondencji uzupełnioną metodą Warda. Dane statystyczne pochodzą z badania ankietowego Badanie skłonności do ubezpieczeń i preferencji klientów na rynku ubezpieczeń w Polsce przeprowadzonego w ramach grantu KBN. Wywiady z 500 respondentami - głowami gospodarstw domowych - przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia 2006 r., jednakże do badania preferencji dotyczących ubezpieczeń III filara wykorzystano 386 ankiet, gdyż 114 respondentów nie udzieliło kompletnych odpowiedzi odnośnie do tego typu ubezpieczeń. W artykule wyodrębniono preferencje i postawy reprezentatywnej grupy Polaków w zakresie ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym. Analizowane produkty mają w swojej konstrukcji zabezpieczać dochody po opuszczeniu przez respondentów rynku pracy. (fragment tekstu)

In the paper, the authors undertook an attempt to describe the third kind of insurance market with the use of the multidimensional correspondence analysis. A main objective of the research was the answer on the question in which degree preferences of respondents concerning this type of insurances depend on such variables as: sex, age, civil status, level of education, place of living, occupation, and number of children. The analysis concerned also the answers on the questions about the motives for purchasing insurance products of the third kind and motives for the choice of insurance firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abdi H., Valentin D., Multiple correspondence analysis, www.utdallas.edu/~herve/Abdi - MCA2007- pretty.pdf.
  2. Batóg B., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2007), Efektywność metod statystycznej analizy wielowymiarowej jako narzędzia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, AE, Wrocław, s. 393-401.
  3. Batóg B., Wawrzyniak K. (2006), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1126, AE, Wrocław, s. 372-379.
  4. Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
  5. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005), Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, AE, Wrocław, s. 416-422.
  6. Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu