BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Badanie podobieństwa strategii inwestycyjnych funduszy małych i średnich spółek w Polsce
Research of the Similarities of Investment Strategies of the Mutual Funds Investing in Small- and Medium-Sized Companies in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 157-164, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Fundusze inwestycyjne, Portfel inwestycyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Investment strategy, Investment funds, Investment portfolio, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne małych i średnich spółek mniej więcej do połowy roku 2007 charakteryzowały się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu aktywów. Masowe nabywanie jednostek uczestnictwa tych funduszy przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych było spowodowane niezwykle atrakcyjnymi, wysokimi stopami zwrotu zrealizowanymi przez wiele funduszy nawet w krótkim, kilkumiesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Taka sytuacja utrzymywała się głównie w okresach hossy giełdowej, kiedy akcje małych i średnich firm stanowiły atrakcyjną formę inwestowania ze względu na ich znaczny potencjał wzrostu. Jednak w okresie dekoniunktury giełdowej, którą z niewielkimi przerwami można obserwować od lipca 2007 r., akcje takich spółek na ogół szybciej tracą na wartości niż akcje spółek dużych. W efekcie w przypadku wielu funduszy małych i średnich spółek w czasie bessy odnotowano straty rzędu 50-60% w skali roku. (...) Analizę struktury portfeli inwestycyjny funduszy małych i średnich spółek przeprowadzono osobno w okresach długotrwałych spadków giełdowych i w okresach wzrostów giełdowych w latach 2006-2008, przy czym w artykule wyeksponowano wyniki odnoszące się głównie do okresów giełdowej hossy. (fragment tekstu)

The paper presents the structure of the mutual funds portfolios in terms of the type of assets, companies, branches and sectors of the economy. The author proposed the application of Ward's clustering method and the ratios of structures similarity to classify the mutual funds with a similar pattern of investment portfolios. The author used the market, economic and financial ratios to research the mutual funds investing in small- and medium-sized companies in Poland between 2006 and 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa.
  2. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (2004), red. E. Gatnar, M. Walesiak, AE, Wrocław.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997), Inwestycje finansowe, AE, Wrocław.
  4. Salamaga M. (2008), Badanie podobieństwa struktur portfeli funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2000, Modelowanie Preferencji a Ryzyko \'07, red. T. Trzaskalik, AE, Katowice, s. 247-261.
  5. Sharp W.F. (1966), Mutual Fund Performance, \"Journal of Business\", 39, no 1, part 2 (Suppl), s. 119-138.
  6. Zeliaś A. (1984), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu