BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaszuba Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Odporne metody w konstrukcji portfela wieloskładnikowego
Robust Statistical Methods for Portfolio Construction
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 165-172, tab., bibliogr. 13 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Teoria portfelowa Markowitza, Metody estymacji, Spółki giełdowe
Markowitz portfolio theory, Estimation methods, Stock market companies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule porównano portfele o minimalnej wariancji (MVP) wyznaczone przy użyciu klasycznej macierzy kowariancji z portfelami wyznaczonymi z zastosowaniem odpornych macierzy kowariancji. Cele pracy to: porównanie ryzyka omówionych portfeli oraz użycie wybranych odpornych macierzy kowariancji do wyznaczenia portfeli o minimalnej wariancji. Wszystkie tworzone portfele są portfelami zmieniającymi się w czasie. Badania oparto na danych rzeczywistych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

The article presents a comparison of minimum variance portfolios, determined using the maximum likelihood estimators of the covariance matrix, with portfolios determined using robust estimators of the covariance matrix. The aim of the dissertation is to compare the risks of the discussed portfolios, and to designate the minimum variance portfolios by applying select robust estimators of the covariance matrix. All the created portfolios are portfolios which change with time. The research is based on real data, coming from the Warsaw Stock Exchange. The article demonstrates usefulness of methods which apply shrinkage estimators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Butler R.W., Davies P.L., Jhun M. (1993), Asymptotics for the minimum covariance determinant estimator, "The Annals of Statistics", vol. 21, no 3, s. 1385-1400.
 2. DeMiguel V., Nogales F.J. (2007), Portfolio selection with robust estimation, working paper, SSRN, http://ssrn.com/abstract=911596.
 3. Huber P.J. (2004), Robust statistics, John Wiley & Sons, New York.
 4. Jajuga K. (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław, s. 70-91.
 5. Kaszuba B. (2008), Odporne metody estymacji współczynnika beta na przykładzie polskiego rynku akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 18, UE, Wrocław, s. 38-48.
 6. Ledoit O., Wolf M. (2003), Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection, "J. Empir. Finance" 10, s. 603-621.
 7. Markowitz H.M. (1952), Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets, "Journal of Finance" 7, s. 77-91.
 8. Maronna R.A., Martin R.D., Yohai V.J. (2006), Robust statistics theory and methods, John Wiley & Sons Ltd.
 9. Orwat A. (2007), Metody odporne SAW w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na przykładzie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1176, AE, Wrocław, s. 288-297.
 10. Ostasiewicz W. (1998), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
 11. Rousseeuw P.J. (1984), Least median of squares regression, "Journal of the American Statistical Association", 79, 871-880.
 12. Rousseeuw P.J., van Driessen K. (1999), A fast algorithm for the minimum covariance determinant estimator, "Technometrics", vol. 41, no 3, s. 212-223.
 13. Schäfer J., Strimmer K. (2005), A shrinkage approach to large-scale covariance matrix estimation and implications for functional genomics, "Statist. Appl. Genet. Mol. Biol" 4: 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu