BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys jako wyzwanie dla polskich jednostek samorządu terytorialnego
Crisis as the Challenge for Polish Territorial Self-Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 269-277, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy
Local government units, Local government, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy lat 2007-2009 od wielu miesięcy znajduje się w centrum analiz i rozważań licznych ekonomistów z całego świata. Jest to zrozumiałe, gdyż do głównych funkcji ekonomistów i ekonomii (mega-, makro-, mezzo- i mikroekonomii) zarówno pozytywnej, normatywnej, jak i stosowanej należą: opis, objaśnianie przyczyn, poszukiwanie wzorców i norm, konstruowanie prognoz i poszukiwanie scenariuszy, tworzenie programów i planów, konstruowanie zasad i instrumentów ekonomicznych. Najważniejszym pytaniem w naukach ekonomicznych jest kwestia: dlaczego jedne narody (państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), także jednostki samorządu terytorialnego (JST) (gminy, powiaty, województwa) są bogate, a inne biedne? Innymi słowy, chodzi o to, jak osiągnąć trwały, zrównoważony wzrost (sustainable growth), który prowadziłby do dobrobytu społeczno-ekonomicznego, a co najmniej do zmniejszenia skali tzw. wykluczenia. W warunkach recesji czy też kryzysu do tych pytań dochodzą inne: jak przetrwać kryzys? jak przeprowadzić procesy dostosowawcze? jak wyjść z kryzysu? Zarówno w warunkach prosperity, jak i w warunkach zawirowań gospodarczych pamiętać należy, że społeczeństwo, w tym również lokalne i regionalne społeczności JST, są systemem, a wszystkie zmienne są wzajemnie powiązane (fragment tekstu)

The article introduces the problems concerning crisis as a challenge for Polish territorial self-government units (JST): communities, districts and voivodeships. In the paper the selected aspects of problems arc covered, including the determinants of JST in the crisis conditions, diversified crisis effects in a system of Polish JST, opinions and recommendations of the Committee of the Regions of European Union in context of crisis. In the concluding part of deliberation it is indicated that the crisis can become a chance for JST, if some specified conditions are met. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezrobocie rejestrowane I-III kwartał 2008 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
  2. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Red. D.J. Błaszczuk. Poltext, Warszawa 2006.
  3. Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, listopad 2008.
  4. Flejterski S.: Przyczyny i aktorzy globalnego kryzysu finansowego. Wstęp do syntezy. [W:] Forum Bankowe, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
  5. The State of the Planet. Red. A. King, za: A. Peccei: Przyszłość jest w naszych rękach. PWN, Warszawa 1987.
  6. Orłowski W.M.: Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
  7. Oświadczenie przewodniczącego Luca van den Brandego w imieniu Komitetu Regionów w sprawie kryzysu finansowego i jego wpływu na obywateli oraz na regiony i miasta Europy. Komitet Regionów, Bruksela, październik 2008.
  8. Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie kryzysu finansowego. Komitet Regionów, Bruksela, listopad 2008.
  9. Staniszkis J.: Kryzys jako katalizator porządku. "Rzeczpospolita" z 2 grudnia 2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu