BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Husejko Władysław (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Budżet zadaniowy - moda czy skuteczne narzędzie zarządcze? (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Werkzeug Der Verwaltungsorgane? (Auslegung Am Beispiel Der Landesverwaltung Zachodniopomorskie)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 278-286
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Zarządzanie
Task budget, Management
Uwagi
Zsfg.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne jednostki sektora finansów publicznych są ustawowo zobligowane do każdorocznego sporządzania i uchwalania swojego budżetu, który stanowi podstawę do prowadzenia ich działalności, a w szczególności do prowadzenia gospodarki finansowej w danym roku budżetowym. Konieczność taka wynika z ustawy o finansach publicznych1, a dokładnie z art. 165. Zgodnie z tymi zapisami - nie jest wskazane, o jakiego rodzaju budżet chodzi. Ma być to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Dodatkowo przywołana ustawa nie wprowadza pojęcia budżet zadaniowy. Jego sporządzanie jest jednak możliwe w oparciu o art. 35, który mówi, że wszystkie wydatki muszą być ponoszone w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dodatkowo nadmienić należy, iż wdrożenie budżetu zadaniowego nie jest obligatoryjne na poziomie samorządowym. Jednakże pomimo braku prawnego przymusu znaczna część jednostek samorządu terytorialnego zamierza w przyszłości, bądź nawet już próbuje, go wdrożyć, dostrzegając bardzo dużo jego zalet. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) In dem vorgelegten Artikel wurde die Sinnesart (das Wesen) und die Bedeutung des Begriffcs Sachbudget im Verwaltungsbereich prasentiert. Es wurdcn abgesehen davon auch die Methodologie seiner Konstruktion sowie die positiven Wirkungen, die man bei seiner Markteinfahrung erzielen kann, in dem Beitrag deutlich dargelegt. Desweiteren wurde klar und gezielt auf eine Frage hingewiesen und zwar: ob das besagte Budget tatsachlich ein Sachbudget femer Werkzeug der Verwaltung sci oder lediglich die klassische Haushaltsplanung mit extra ausgesonderten Sachbcreichen reprasentiert? Daraber hinaus betont die Abhandlung grundlegende Diskrepanzen, Fehler und Hindernisse bei der Einfahrung des Saehbudgets in die Arbeitsprozesse der konkreten RegionaWerwaltungcn. Ais Grundlage der Forschung wurde hierfar die Landesverwaltung Zachodniopomorskie verwertet, die derartiges Budget 2010 in ihrem Einzugsbereich einsetzen will.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Domański, J. Szołno-Koguc: Budżet zadaniowy. Wprowadzenie do metodologii.
  2. A. Bartoszewicz: Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego. Materiały szkoleniowe. Szczecin, marzec 2009.
  3. A. Bartoszewicz: Założenia i sposób wdrażania budżetu zadaniowego. Materiały szkoleniowe. Szczecin, marzec 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu