BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej jst w warunkach kryzysu
Directions and Criteria of the Using of Methods of the Financial Standing of Local Governments Units in Circumstances of the Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 27-33
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Kryzys gospodarczy
Local government finance, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Narzędzia analityczne, szczególnie w zakresie analizy finansowej, dają możliwość oceny gotowości jednostki samorządu terytorialnego pod kątem finansowym do realizacji zadań o charakterze długoterminowym. Chęci w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych muszą zawsze iść w parze z możliwościami finansowymi. Gotowość do realizacji długoterminowych przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, to także umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia, w szczególności zawirowań i kryzysów gospodarczych. Według jakich kryteriów i jakie stosować podejście w prospektywnym wykorzystywaniu narzędzi analizy finansowej to główny cel artykułu.(fragment tekstu)

The present economic crisis places before local govcmment new challenges and the necessity of the extraction of conclusions for the futurę of within the rangę efficient minimalizing of negative results of economic changes, especially these stormy. Presenting considerations evidence the necessity of the active analysis and monitoring of the financial standing of local government units, and not passive looking themselves and the unactiveness on the field of adapting of the given unit to changcs in the environment. The possibility of the use of techniąues and analytic tools in this rangę are a creature of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Siepińska, T. Jachna: Metody oceny przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. 2 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Red. M. Walczak. Difin 2008.
  3. E.A. Helfert: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2003.
  4. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu