BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Preferencje i oczekiwania interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego w zakresie informacji o gospodarce i kondycji finansowej
Preferences and Expectations of Stakeholders of the Information of Local Government within the Range the Information about the Situation and Financial Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 34-43, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Samorząd terytorialny, Interesariusze
Financial condition, Local government, Stakeholders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie informacji o sytuacji i gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W szczególności ukazane zostanie znaczenie informacji dla organów samorządowych jako podstawowej grupy interesariuszy informacji o sytuacji i gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

This articlc presents only a smart part of widc scientific research, which are describing a financial economy of polish local govemment. There are described: the meaning of the information in the estimation of thc financial situation of polish local govcmmcnt, stakeholdcrs of the information on thc financial situation and the financial activity, preferences of stakeholdcrs within the rangę the information on the economy and the financial situation. In the cnd, the author formulated conclusions conceming of changes in the information system in polish local govemment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Filipiak-Dylewska: Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy. WNUS, Szczecin 2002.
  2. B. Filipiak: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Wyd. PWN, Warszawa 2008.
  3. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municypium SA, Warszawa 2004.
  4. T. Waśniewski, W. Skoczylas: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  5. Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
  6. J.M. Samuelson, F.M.Wilkes, R.E. Biayshaw. Management if Company Finance. Chapman and Hall, London 1993.
  7. E.F. Brigham, L.C. Gapenski: Zarządzanie finansami. T. 1, Wyd. PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu