BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych
The Chojce of the Tool of the Reflexive Financing for the Purpose of the Realization of Municipal Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 44-52
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Inwestycje gminne, Samorząd terytorialny
Financial instruments, District investments, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego chcące finansować realizację inwestycji ze zwrotnych źródeł powinny opracować wieloletni plan finansowy i wieloletni plan inwestycyjny oraz systematycznie oceniać swoją kondycję finansową, minimalizować koszty i ryzyko związane z korzystaniem z instrumentów zwrotnego finansowania. W tym też celu powinny one dążyć do dywersyfikacji fonu długu, a więc nie zadłużać się jedynie poprzez zaciąganie kredytów bankowych, lecz również przeprowadzać emisję obligacji komunalnych. W dobie kryzysu na rynkach finansowych i zaostrzeniu przez banki komercyjne warunków udzielania kredytów powinno wzrosnąć zainteresowanie emisją obligacji komunalnych, co byłoby korzystne dla JST poszukujących kapitału na realizację inwestycji samorządowych, między innymi współfinansowanych ze środków unijnych, jak również dla inwestorów poszukujących bezpiecznych form lokowania nadwyżek finansowych.(fragment tekstu)

The amount of debt and debt scrvicing dcpend on borrowing needs of local budget and type of chosen financial instrument. The credit availability of the self-government units detennines the amount of debt in long period. The adoption of local debt structure to local budget liquidity as well identification and qualification of local debt risk are the most important processes in local debt management. And also very important is to control amount of debt and its structure to limit liquidity risk and cost of debt servicing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Filipiak-Dylewska: Ekonomiczne aspekty finansowania wydatków gmin kredytem i obligacjami (ryzyko a efektywność). "Finanse Komunalne" 1997, nr 6, s. 17-19.
  2. A. Kopańska: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
  3. W. Gonet: Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w emisją papierów wartościowych. "Finanse Komunalne" 2004, nr 11, s. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu