BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodowa-Helpa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle nowych regulacji prawnych
The Possibilities of Public-Private Partnership Development in the Light of the New Legal Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 340-356, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Regulacje prawne
Public-Private Partnerships (PPP), Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarówno doświadczenia UE, jak i rezultaty funkcjonowania w Polsce samorządu terytorialnego dają podstawę do sformułowania hipotezy, iż: czynnikiem decydującym w największej mierze o sukcesie wspólnot lokalnych jest wytworzenie sprawnych mechanizmów współpracy pomiędzy głównymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego. Istotne są przy tym zarówno powiązania formalne, bazujące na funkcjonujących instytucjach, jak i nieformalne, uzależnione w dużym stopniu od istniejącego kapitału społecznego, komunikacji i mobilizacji społecznej. (fragment tekstu)

The elaboration is edited in a unique, critical period for the development of public-private partnership in Poland. In January 2009 the President of the Republic of Poland signed two significant acts contributing to the increase in the realization of drafts in PPP formula, meaning the Act on PPP of 19lh December 2008, being the response to the need for the creation of acceptable, more simplified than before legal solutions and the act of 901 January 2009 on the concessions for construction works or services being lex specialist of the former. Against the background of the shortcomings of the previous, effectively restricting legislative solutions, the motives of passing the abovementioned legal acts, changes in relation to previous regulations, the links between both acts and their connection with the procurements and other legal acts were presented in the elaboration. The benefits resulting from introducing new regulations as well as the dilemmas and hazards connected with further development of PPP in Poland were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bogusz: Realizacja projektów w formie partnerstwa (cz. I). "Finanse Publiczne" 2008, nr 12, s. 58.
 2. M. Słodowa-Helpa: Prawne aspekty partnerstw publiczno-prywatnych. [W:] Strategie zarządzania współpracą. Red. J. Hadyński. Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 57- 58.
 3. A. Arendarski: Koniec z martwą ustawą. "UE - Fundusze Strukturalne" 2008, nr 7/8, s. 18.
 4. J. Barańska: Zielone światło dla PPP. "UE - Fundusze Strukturalne" 2008, nr 12, s. 14.
 5. M. Listwoń: Nowa ustawa o PPP. "Wspólnota" 2009, nr 5, s. 50.
 6. W. Wojnowski: Będzie partnerstwo publiczno-prywatne. Wywiad z wiceministrem gospodarki Adamem Szejnfeldem, dotyczący nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, "UE - Fundusze Strukturalne" 2008, nr 12, s. 19.
 7. J. Lis: Polskie Centrum PPP?, http://www.lex.com.pl/.
 8. Ch. Schncll: Partnerstwo publiczno-prywatne: specyficzna forma finansowania "Rzeczpospolita" 2009, nr 44, s. Cl.
 9. A. Gąjewska-Jedwabny: Hybrydowy model partnerstwa. "Rzeczpospolita" 2005, nr 237, s. 7.
 10. A. Gajewska: Trudne związki. "Forbes" 2008, nr 10, s. 101-102.
 11. K. Bartosik: Model hybrydowy. "UE - Fundusze Strukturalne" 2008, nr 3, s. 41-43.
 12. A. Sarnacka: Jak można wykorzystać PPP przy inwestycjach edukacyjnych. "Gazeta Prawna" 2008, nr 51, s. 14
 13. M. Koźmińska, A. Sarnacka: Partnerstwo budzi obawy, rząd je wzmaga. "Fundusze Europejskie" 2007, nr 1, s. 54-57.
 14. A. Stawiszyński: Kilka źródeł pieniędzy. "Forbes" 2008, nr 10, s. 99-100.
 15. W. Grzybowski: Rozwój i stan PPP w Polsce w 2009 r. "Przegląd Komunalny" 2009, nr 2, s. 50.
 16. A. Walewska: Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywalnym. "Wspólnota" 2009, nr 7, s. 24-25.
 17. W. Grzybowski: Unikalna sytuacja w 2008 r. "Przegląd Komunalny" 2008, nr 11, s. 82; Ch. Schnell: Kiedy stosować ustawę o partnerstwie, a kiedy o koncesjach. "Rzeczpospolita" 2008, nr 292; J. Barańska: Zielone światło dla PPP. "UE - Fundusze Strukturalne" 2008, nr 12, s. 14-19.
 18. W. Gonet: Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym - możliwości wykorzystania do realizacji zadań w sektorze publicznym, http://www.lex.com.pl/samorzad/.
 19. A. Osiecki: Koncesja jako forma PPP. Rozmowa z Andrzejem Panasiukiem - wiceministrem infrastruktury, byłym wiceprezesem UZP i współautorem projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. "Wspólnota" 2009, nr 3, s. 49-50.
 20. Ch. Schnell: Kiedy stosować ustawę o partnerstwie, a kiedy o koncesjach. "Rzeczpospolita" 2008, nr 292, s. C 5.
 21. K. Terek: Szansa dla samorządów? "Przegląd Komunalny" 2009, nr 2.
 22. W. Zińczuk: Alchemia ryzyka, czyli turbokorupcja., "Przegląd Komunalny" 2008, nr 12, s. 91
 23. W. Zińczuk: Czy to ta sama bajka? "Przegląd Komunalny" 2009, nr 1, s. 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu