BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korol Janusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonometryczne modelowanie regionalnego wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy
Econometric Modelling of Knowledge-based Regional Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (16), 2009, nr 47, s. 173-179, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy regionu, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Badania i rozwój (B+R), Modelowanie konsumpcji, Wzrost endogeniczny
Economic growth of the region, Knowledge-based economy, Research & Development (R+D), Modeling consumption, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym elementem teorii wzrostu endogenicznego i modeli precyzujących te teorie jest pojęcie "gospodarka oparta na wiedzy" (knowledge economy). Inwestycje w wiedzę definiowane są jako wydatki na edukację (w szczególności na szkolnictwo wyższe), na badania i rozwój (B+R) oraz na software. Wiedza naukowa i nakłady na wiedzę są jednym z czynników produkcji i oddziałują na wzrost gospodarczy w wyniku ich akumulacji. Nagromadzona wiedza naukowa to skumulowane wyniki badań naukowych (B+R) oraz poziom społeczeństwa wyrażony przez osiągnięty poziom wykształcenia. Celem podjętego badania jest ocena wpływu nakładów na rozwój i jego komponenty, takie jak nakłady na środki trwałe, nakłady na B+R oraz ich relacje do PKB, jako czynnika różnicującego wzrost gospodarczy poszczególnych regionów Polski. Badanie obejmuje dwa etapy:
 • charakterystykę przestrzennego zróżnicowania skłonności do rozwoju regionów;
 • ocenę wpływu działalności badawczo-rozwojowej na wzrost gospodarczy regionów.
 • (fragment tekstu)

  The paper presents the results of the research verifying the hypothesis on the spatial diversification of endogenous growth in Polish regions between 1999 and 2005. The research encompasses the characteristics of spatial diversification of the region's tendency to develop and the evaluation of impact of the R&D sphere on the regional economic growth. The taxonomic measure of knowledge-based tendency to develop has been used and supply-based models of regional economic growth have been estimated for the panel data. A broad verification has been carried out according to the R software procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T. (2006), Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 2. Gospodarka oparta na wiedzy (2007), red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 3. Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy (2008), red. T. Michalski, K. Piech, SGH, Warszawa.
 4. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
 5. Nauka i technika (2006), GUS, Warszawa.
 6. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
 7. Wiedza a wzrost gospodarczy (2003), red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 15-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu