BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O zachowaniach jednostek samorządu terytorialnego wobec symptomów kryzysu gospodarczego i finansowego
How the Self - Government Entities Deal With Economic and Financial Crisis? - Behavioral Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 364-372, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Local government, Economic crisis, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problem kryzysu nie jest czymś nowym ani w praktyce funkcjonowania społeczeństw, ani w myśli naukowej. W potocznym rozumieniu kryzys oznacza na ogół trudną sytuację, która bądź istnieje w danym momencie, bądź też może wystąpić. Obserwacje społeczeństw prowadzą do wniosku, że mamy do czynienia z różnymi rodzajami kryzysów i ich skutków. Kryzysy różnią się czasem pojawiania i trwania - mogą być nagłe i narastające stopniowo, mieć przebieg krótki i burzliwy bądź "pełzający i trudny do wygaszenia w krótkim czasie. Mogą obejmować swym zasięgiem wiele krajów, pojedyncze państwa, organizacje gospodarcze, grupy społeczne lub jednostki. Zawsze niosą ze sobą ryzyko, które odczuwane jest jako potencjalne zagrożenie o stopniu zależnym od stawki, tj. tego, co można zyskać lub stracić, oraz stopnia niepewności, jaki towarzyszy tej swoistej grze. W zależności od tego, jakie sfery życia ogarnia kryzys i jakie są możliwości jego zwalczania, może on być bardziej lub mniej dotkliwy, tj. w mniejszym lub większym stopniu odczuwany przez jednostki, grupy społeczeństwa jako coś "złego". (fragment tekstu)

There are many kinds of crisises and their outcomes in social and economic life. The crisises are generally (to the different extend) concern with: state, economic organizations and public institutions. The crisises have a great impact on governmental sector (especially self- government units). The way of reacting is different depending on spatial factor. The article presents the feedback from municipalities which deal with the symptoms of financial and economic crisis. There are three commonly used strategies: status quo strategy, temporary obstacles strategy, giving up and slow down strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Flejterski, P. Wahl: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003, s. 180-200
  2. B. Filipiak- Dylewska, A. Szewczuk: Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. Fus, Szczecin 2000, s. 281-288
  3. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. Red. B. Wawrzyniak. PWE, Warszawa 1984, s. 38-39
  4. Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Red. I. Dziedziczak. Rozprawy i Studia nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 24-45.
  5. B. Filipiak: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa 2008, s. 113-148
  6. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 180-205
  7. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007, s. 191-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu