BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Przychylność podatkowa gmin województwa małopolskiego
Tax Fayouritism of the Communes in the Malopolskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 82-88, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Podatki lokalne, Gmina, Polityka podatkowa
Local taxes, District, Tax policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Samorządy gminne co roku stają przed trudnym zadaniem określenia wysokości stawek podatków lokalnych. Świadoma polityka podatkowa tych jednostek powinna prowadzić do wzrostu dochodów własnych w długim okresie czasu, gdyż tylko wówczas będą mogły uzyskiwać stabilne dochody potrzebne do kreowania trwałego i zrównoważonego rozwoju. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Kadencyjność organów uchwałodawczych i wykonawczych samorządu gminnego sprzyja działaniom doraźnym, w których bardzo często górę biorą: chęć przypodobania się wyborcom i mylne przekonanie, iż niskie podatki lokalne sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości na danym terenie. Jak pokazują przeprowadzone badania, brak jest istotnej zależności korelacyjnej pomiędzy wysokością stawek podatku od nieruchomości obciążającego przedsiębiorców a liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych gminach.(fragment tekstu)

Adopting the rates of local taxes within the legally established ranges is the main tool of creating tax policy used by commune governments in Poland. Conducted studies revealed a considerable diversification of communes in the małopolskie provincc considering the solutions preferred in this area. The assertion that Iow property tax rates affected the development of local entrepreneurship was not corroborated either by the conducted observations or calculations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Kukuła: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
  2. T. Wojewodzie, A. Płonka: Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, seria: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 65, Warszawa 2008, s. 201-210.
  3. T. Wojewodzie: Rozwój gospodarczy powiatów w Małopolsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVI/1, 2006, s. 247-253.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu