BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świrska Anna (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Dotacje celowe z budżetu państwa jako wsparcie finansowe dla gmin
Budget Grants as a Financial Support for Local Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 89-98, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Dotacje, Wsparcie finansowe, Finanse lokalne, Budżet gminy
Subsidies, Financial support, Local finance, District budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mimo iż głównym źródłem dochodów powinny być dochody własne, dotacje z budżetu państwa stanowią nadal istotny element gospodarki finansowej gminy. W wielu przypadkach umożliwiają one gminom realizowanie zadań inwestycyjnych, których samodzielnie nie byłaby ona w stanie sfinansować. Wzrastające kwoty dotacji kierowane do JST są wyrazem decentralizacji gospodarowania finansami publicznymi. Jest to zjawisko pozytywne, tym bardziej że w strukturze podziału dotacji wśród JST największy udział (ok. 75%) przypada gminom, czyli tym podstawowym strukturom samorządu terytorialnego, które mają szanse najbardziej efektywnie wykorzystywać te środki. Należy oczekiwać, iż dalsza poprawa efektywności wykorzystania dotacji przez JST będzie miała miejsce po wprowadzeniu do nich budżetów zadaniowych oraz zasad nowego publicznego zarządzania.(fragment tekstu)

The article deals with the issue of government grants (subsidies) as a financial support from public budget to the local district authorities - commune. Govemment grants constitute the set of outside incomes which are very helpful in fulfilling tasks when the local incomes are not high enough. Such grants, in many cases, ailow to improve the quality of life in the commune through the accomplishing the expensive investments and to carry out local authorities projects. They may be divided into two main groups: grants for fulfilling statutory tasks given form public government to local authorities, grants for local current and investment tasks. The new tasks for the local govemments which appcar through the devolution do involve additionał financial support from the public budget such as govemnicnt grants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Hanusz: Dochody budżetu gminy. Wolters Kluwer, 2006.
  2. M. Mackiewicz: Budżet i finanse 2007. Municypium, Warszawa 2007.
  3. H. Sochacka-Krysiak: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa 2006.
  4. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexixNexis, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu